KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI DAN POBEDE NAD FAŠIZMOM

Dana 09.05.2022. godine delegacija partije Komunisti Srbije obeležila je Dan pobede nad fašizmom na spomen kompleksu Oslobodiocima Beograda. Uz prisustvo velikog broja građana, mnogi od okupljenih nosili su slike svojih predaka stradalih u Drugom svetskom ratu u borbi protiv fašističkog okupatora i domaćih izdajnika, kojima je i namenjena ova manifestacija. Vence su položili i ambasadori Rusije, Belorusije, Kazahstana i Azerbejdžana. Nažalost pored zastava i obeležja pobedničke Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije bilo je i pojedinaca koji su nosili zastave i simbole poraženih snaga iz Drugog svetskog rata. Jedini borci protiv fašističkog okupatora na prostoru Jugoslavije bili su partizani na čelu sa slavnom Komunističkom partijom Jugoslavije.
Jugoslavija je u toku rata od 1941-1945. dala veliki doprinos u pobedi nad fašizmom. Osloncem na vlastite snage Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije ( 1941- 80.000, 1942- 150.000, 1943- 300.000, 1944- 400.000, 1945- 800.000 boraca ) nanela je neprijatelju gubitke od 450.000 poginulih, 500.000 ranjenih i 400.000 zarobljenih vojnika i oficira. Okupatori su bili prisiljeni da na jugoslovenskom ratištu godišnje angažuju oko 35 divizija ( 600.000-800.000 vojnika ).
Za pobedu nad okupatorom i domaćim izdajnicima dalo je živote 305.000 a ranjeno 450.000 boraca NOVJ. Oko 1.750.000 jugoslovena izgubilo je živote u borbi za slobodu. Po gubicima, razaranjima i nanesenim štetama, Jugoslavija je na trećem mestu u svetu, posle SSSR-a i Poljske.
Posle šest godina najtežeg rata u svetskoj istoriji 9. maja 1945. godine nemačka fašistička sila je prisiljena na kapitulaciju. Jugoslovenska armija se pod vođstvom KPJ rađala i jačala u četvorogodišnjoj borbi, slomila neprijatelja i izrasla u četvrtu po snazi oružanu silu antihitlerovske koalicije, ona je povezivala savezničke frontove u Evropi i dala veliki doprinos pobedi nad fašizmom.