KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA LJIGA

Dana 10.09.2019. godine Opštinski komitet Komunista Srbije u Ljigu obeležio je 75. godišnjicu oslobođenja Ljiga u Drugom svetskom ratu.Dan oslobođenja Ljiga u Drugom svetskom ratu je najznačajniji datum u istoriji ovog kraja,dan kada je 13. Proleterska brigada razbila nemačke okupacione i četničke kolaboracionističke snage u Ljigu i nastavila svoj slavni revolucionarni borbeni put ka konačnom oslobođenju zemlje.Obeležavanje dana oslobođenja Ljiga je važno zbog falsifikovanja istorije od strane vlasti koje se intezivno sprovodi od rušenja SFRJ i kontrarevolucije.Pored Komunista Srbije obeležavanju su prisustvovali i delegacija SUBNOR-a Valjevo i SKS.