KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA BEOGRADA

Dana 20. oktobra 2022. godine, delegacija Komunista Srbije obeležila je Dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu.
Oslobođenjem Beograda, 20. oktobra 1944. godine okončana je 1287 dana duga nemačka okupacija glavnog grada Jugoslavije.U toku borbi za oslobođenje Beograda poginulo je 2.953 pripadnika NOVJ i 976 pripadnika Crvene armije, dok je daleko više poginulo tokom čitave operacije. Nemačke oružane snage imale su oko 15.000 poginulih, među kojima obojica komandujućih generala, i oko 9.000 zarobljenih. U borbama za Beograd građani su masovno pružali jedinicama NOVJ i Crvenoj armiji punu podršku i pomoć. Mnogi su kao borci stupali u brigade NOVJ sa oružjem koje su oteli od Nemaca. Oslobođenjem Beograda stvorena je velika slobodna teritorija kao stabilna pozadina, a jedinice NOVJ preuzele su deo povezanog strategijskog fronta od Drave do Jadranskog mora, koji su samostalno držale kao deo savezničkog obruča koji se stezao oko Nemačke.
Komunisti Srbije nikada neće zaboraviti hrabre partizane koji su pod vođstvom slavne KPJ i Maršala Tita oslobodili Beograd i celu Jugoslaviju.
SF-SN