KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA BEOGRADA

Dana 20.10.2021. godine aktivisti partije Komunisti Srbije položili su venac na spomen obeležje oslobodiocima Beograda u Drugom svetskom ratu.
Tokom operacije za oslobođenje Beograda u borbama protiv fašističkog okupatora i kvislinga poginula su 2953 borca NOVJ i oko 960 crvenoarmejaca. Većina poginulih boraca sahranjena je na Groblju oslobodiocima Beograda.
Beogradskom operacijom okončana je 1287 dana duga nemačka okupacija glavnog grada Jugoslavije. Beograd je po oslobođenju postao vojni, politički i administrativni centar i sedište vlade nove Demokratske Federativne Jugoslavije.
Svedoci smo činjenice da sadašnja vlast glorifikuje ulogu Crvene armije a nipodaštava i umanjuje značaj i snagu Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, koja je činila većinu brojnog stanja jedinica koje su oslobodile Beograd.
Na bilbordima i plakatima su prikazani Crvenoarmejci dok pripadnika NOVJ nigde nema. Ovo predstavlja veliku sramotu za državu Srbiju jer snage poražene u Drugom svetskom ratu, koje su trenutno na vlasti ne mogu da podnesu činjenicu da je NOVJ na čelu sa KPJ i Maršalom Titom bila jedina vojska koja je oslobodila Srbiju i Jugoslaviju.
Neosporno je da su veliku pomoć pri oslobođenju Beograda i nekih drugih mesta u Srbiji pružile jedinice Crvene armije. Međutim, želimo opet da ukažemo da je NOVJ bila glavna snaga zaslužna za oslobođenje od okupatora.
Smrt fašizmu- sloboda narodu!