KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA BEOGRADA

Delegacija partije Komunisti Srbije položila je venac na spomen obeležje Oslobodiocima Beograda u Drugom svetskom ratu. Zajedno sa nama počast herojima Beograda odala je i marksistička organizacija Crveni.
Borbe za oslobođenje Beograda od fašističkog okupatora i domaćih izdajnika vođene su od 14 do 20 oktobra 1944. godine. Prva armijska grupacija NOV i POJ, pod komandom generala Peke Dapčevića podržana od strane sovjetskog Četvrtog mehanizovanog korpusa, pod komandom generala Vladimira Ždanova oslobodila je Beograd 20. oktobra 1944. godine.
Za oslobođenje Beograda živote je dalo 2944 pripadnika Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije i 960 Crvenoarmejaca. Nemci su imali 16800 mrtvih i 8739 zarobljenih vojnika.
Uprkos ovome današnja pročetnička vlast u Srbiji, pokušava da umanji tekovine Narodnooslobodilačke borbe i uspehe NOV i POJ, koja je pod vođstvom Maršala Tita oslobodila zemlju od fašista i domaćih izdajnika svih boja. Od raspada SFRJ, sramno je rehabilitovano oko 2000 četnika koji su otvoreno sarađivali sa okupatorom.
Nije primereno da predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, na današnji dan odaje počast na spomeniku Neznanom junaku koji je spomenik posvećen herojima iz Prvog svetskog rata. Pitamo se da li je u pitanju neznanje ili namera da se marginalizuju pobednici iz Drugog svetskog rata.
Komunisti Srbije nikada neće zaboraviti herojizam i patriotizam partizana i crvenoarmejaca.
Smrt fašizmu – sloboda narodu!