KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI DAN BORCA

Dana 4.jula 2018.godine delegacia KS položila je venac na spomenik „Borcu“ koji se nalazi pored kuće Ribnikarovih. Pored naše delegacije bili su prisutni i predstavnici sekcija SUBNOR-a. Iako je Dan Borca jedan od najznačajnijih datuma u našoj istoriji, svake godine pored spomenika je sve manje posetilaca, a sramota je da su Komunisti Srbije bili jedina komunistička partija koja obeležava Dan Borca, pored tolikog broja partija sa komunističkim nazivom.  Žalosno je kako se pročetnička vlast odnosi prema NOB-u pošto je kuća Ribnikarovih i prostor oko spomenika totalno zapušten.

Komunisti Srbije nikada neće zaboraviti 4.jul i proglas koji je napisao Ivo Lola Ribar, a na koji su se odazvale sve progresivne snage naših naroda i narodnosti.

ČESTTKA POVODOM 4. JULA DANA BORCA

Dragi drugovi,

Čestitamo vam Dan Borca kada je Politbiro KPJ 4.jula 1941. godine pozvao narode i nardnosti Jugoslavije na oružani ustanak protiv fašističkog okupatora i domaćih izdajnika. KPJ je uspešno organizovala i sprovela NOB, koja je ujedno bila i socijalistička revolucija. Nikada nećemo zaboraviti da je u toj borbi za bolje sutra u obliku socijalističkog društva svoje živote položilo 50 000 komunista, 70 000 skojevaca i isto toliko kandidata za Partiju. Oni su svojim primerom pokazali da je oružana rervolucija jedini način promene društvenog sistema. Komunisti Srbije će se uvek držati čvrstog Marksističko-Lenjinističkog stava da je oružana revolucija jedni način promene buržoaskog sistema pravednijim i  humanijim socijalističkim uredjenjem. U današnje vreme sve više se pokušava otupiti oštrica komunističkog stava o revoluciji zagovarajući menjševički pristup da je parlamentarnim putem moguće promeniti sistem.

SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU!

Partija „Komunisti Srbije“.