KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI 81. GODIŠNJICU BITKE NA KADINJAČI

Dana 29.11.2022. godine delegacija partije Komunisti Srbije prisustvovala je ceremoniji obeležavanja 81. godišnjice Bitke na Kadinjači u okviru spomen-kompleksa „Kadinjača” kod Užica, u kojoj je 29. novembra 1941. godine stradalo 270 boraca Radničkog bataljona.
Za vreme prve neprijateljske ofanzive, da bi omogućio evakuaciju ljudstva i materijala iz Užica na planinu Zlatibor i dalje u Sandžak, Vrhovni štab NO i POJ uputio je na Kadinjaču, Užički radnički bataljon, dve čete Užičkog i dve čete Posavskog NOP odreda, ukupno oko 320 partizana. Iako brojčano slabiji, protiv 3000 nemačkih vojnika, svojom herojskom borbom Radnički bataljon izvršio je postavljeni zadatak i stvorio potrebno vreme za evakuaciju Užica. U ovoj neravnopravnoj borbi , partizanskom Termopilu, izginuli su skoro svi branioci na čelu sa komandantom Užičkog NOP odreda Dušanom Jerkovićem, političkim komesarom Posavskog NOP odreda Borom Markovićem i komandantom Radničkog bataljona Andrijom Đurovićem.
Pored naše delegacije, predstavnika SUBNOR-a, potomaka boraca Radničkog bataljona, ceremoniji su prisustvovali i đaci užičke gimnazije, predstavnici opštine Užice, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović koji je predvodio delegaciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
U kulturno umetničkom delu ceremonije učestvovali su glumci Užičkog pozorišta kao i hor “Braća Baruh” iz Beograda.
Posle kontrarevolucije u SFRJ i dolaskom na vlast baštenika saradnika okupatora u Drugom svetskom ratu, mnoge ustanove i ulice u Užicu više ne nose imena Andrije Đurovića i Dušana Jerkovića, Užice više nije Titovo, a spomenik Josipa Broza Tita uklonjen je sa Trga partizana.
Komunisti Srbije nikada neće zaboraviti heroje sa Kadinjače, borce Radničkog bataljona, železničare, krojače, obućare, tkače, pekare, sarače i opančare koji su položili svoje živote u odbrani Užičke republike.