KOMUNISTI SRBIJE OBELEŽILI 22. DECEMBAR

Dana 22.12.2022. godine delegacija Komunista Srbije i sekcije Prve proleterske brigade prisustvovale su u Rudom manifestaciji povodom obeležavanja 81. godišnjice od osnivanja Prve proleterske brigade. Manifestaciji su prisustvovale brojne delegacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije.
I ove godine prisutan je bio i Albin Pibernik,borac Prve proleterske brigade koji je bio u njenom sastavu i tokom osnivanja i još je uvek dobrog zdravlja.
Posle polaganja venaca na spomenik Prve proleterske brigade, i na Partizanskom groblju, održan je prigodan kulturno umetnički program.
Naša delegacija obišla je i kuću Miloša Divca u selu Drenova u opštini Prijepolje u kojoj je u periodu od 03-09 decembra 1941. godine boravio Vrhovni štab NOPOJ i Politbiro CK KPJ sa drugom Titom na čelu. Na sednici Politbiroa CK KPJ od sedmog decembra 1941. godine doneta je odluka o formiranju proleterskih brigada.
Već 21. decembra 1941. godine u Rudom osnovana je Prva proleterska brigada. Tokom rata je važila za elitnu jedinicu Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.
Na dan formiranja imala je šest bataljona (četiri iz Srbije i dva iz Crne Gore) ukupne jačine 1.200 boraca. Prvi komandant brigade bio je Koča Popović, a politički komesar Filip Kljajić Fića.
Prva proleterska udarna brigada je u 1.240 ratnih dana imala 530 većih i manjih borbi, tj. gotovo svaki drugi dan je provela u borbi. Ostali dani su uglavnom provedeni u iscrpljujućim marševima.
Prva proleterska brigada je na svom ratnom putu prešla više od 20.000 kilometara. U njenim borbama borilo se više od 22.000 ljudi iz cele Jugoslavije. Imala je više od 7.500 poginulih, ranjenih i nestalih boraca, a izbacila je iz stroja više hiljada neprijateljskih vojnika. Dala je više od 3.000 rukovodilaca i 83 narodna heroja.
Prva borba brigade kod sela Gaočića i Mioče 22. decembra 1941. godine slavila se kao Dan Jugoslovenske narodne armije.