KOMUNISTI SRBIJE NA SPOMEN KOMLEKSU STRELJANIM PARTIZANIMA U VALJEVU

Dana 27.11.2019.godine aktivisti partije “Komunisti Srbije” opštinski komitet Ljig i Mionica položili su venac na spomen kompleksu streljanim partizanima i komunistima u Valjevu.Pored nas vence su položili i predstavnici SUBNOR-a i Vojske Srbije.27.11.1941.godine na brdu Krušik nemački okupator je streljao 263 partizana koje su četnici Draže Mihailovića na prevaru zarobili i predali Nemcima.Partizane su četnici vezali žicom te su ih predali Nemcima po naređenju Mihailovića a zadatak je izvršio Jovan Škavović Škava.Četnički komandant je sa Nemcima ugovorio predaju partizana u Divcima a za uzvrat dobio oružje i municiju.Nacisti su kamionima prebacili partizane u Valjevo gde su ih streljali.Njima su kasnije pridodani i drugi pali rodoljubi na području Valjeva tako da je na spomen kompleksu sahranjeno 313 pripadnika NOP-a.
Istina o izdaji i zločinima koje su izvršili četnici Draže Mihailovića nikada neće izbledeti uprkos pokušajima onih koji baštine dela poraženih sluga okupatora u Drugom svetskom ratu.