KOMUNISTI SRBIJE NA SKUPU JUGOSLOVENA U SUBOTICI

Dana 28.08.2021. godine delegacija partije Komunisti Srbije učestvovala je na skupu Jugoslovena koji je održan na teritoriji Mini Jugoslavije u Subotici. Delegacija naše partije od 15 članova bila je najbrojnija na ovom skupu. Pored komiteta naše partije iz Beograda, Subotice i Lajkovca, prisutni su bili i Udruženje Jugoslovena iz Lajkovca, Centar Tito iz Subotice, organizacija Most iz Bosne i Hercegovine, organizatori iz Mini Jugoslavije kao i više pojedinaca jugoslovenske orijentacije. Skup je protekao u drugarskoj atmosferi i iskorišćen je za bolje upoznavanje prisutnih kao i za produbljivanje kontakata u budućoj saradnji.
Članovi naše partije su afirmisali čvrste revolucionarne marksističko lenjinističke – stavove, koje su podržali skoro svi učesnici skupa. Drugovi iz organizacije Most su nas upoznali sa svojim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, gde okupljaju građane svih naroda koji se protive višegodišnjoj pljački i ponižavanju od strane buržoaske vlasti.
Drugovi iz Mini Jugoslavije su apelovali, da se na teritoriji Srbije formira što više Mini Jugoslavija u cilju afirmacije Jugoslavije.
Zaključano je na kraju da se što skorije opet sastanemo i konkretizujemo zajedničke aktivnosti koje afirmišu jugoslovensku ideju.