KOMUNISTI SRBIJE NA SASTANKU KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA U BRISELU

Dana 09.12.2019. godine u Briselu u zgradi Evropskog parlamenta,u organizaciji Komunističke partije Grčke,održan je sastanak komunističkih i radničkih partija Evrope.Tema sastanka je bila ” Odgovor komunista na rezoluciju EU kojom se izjednačavaju fašizam i komunizam”.Prisustvovalo je 38 partija iz 32 zemlje.Iz Srbije prisutna je bila samo partija Komunisti Srbije a naš delegat Dragan Ivić pročitao je referat.Sa prostora Jugoslavije pored nas učestvovala je i naša bratska SRP Hrvatske.Sastanak je otvorio Generalni sekretar Komunističke partije Grčke ( KKE ) Dimitris Kucumbas koji je rekao da se komunisti nikad neće prikloniti kapitalističkim partijama koje vode direktno u fašizam.Posebno su bili žestoki drugovi iz Komunističke partije Ruske federacije i ostalih partija koje dolaze sa prostora SSSR.Kao što su Komunisti Srbije i SRP Hrvatske branili tekovine naše revolucije izvojevane u NOB tako su i oni zastupali tezu da se bez slavne Crvene armije fašizam ne bi mogao nikad slomiti.Iz izlaganja svih delegata može se zaključiti da se falsifikovanje istorije sprovodi u svim zemljama i da se pokušava smanjiti broj žrtava i posledice koje su izazvale formacije koje su služile nacistima a posebno u zemljama koje su bile u Hitlerovom korpusu.

Prenosimo referat Komunista Srbije.

Drugarice i drugovi
U ime partije Komunisti Srbije pozdravljam sve prisutne delegate i želim vam puno uspeha u radu.Takođe želim da se zahvalim organizatorima ovog skupa,drugovima iz Komunističke partije Grčke na gostoprimstvu,drugarskoj atmosferi i na afirmisanju proleterskog internacionalizma.
Partija Komunisti Srbije,kao revolucionarna Marksističko-Lenjinistička partija koristi svaku priliku da iznese stav da su nosioci neofašizma danas SAD i najmoćnije države EU.Ovaj savremeni fašizam je pokriven plaštom zapadne “demokratije”.Nema koncetracionih logora i masovnih streljanja.Međutim činjenica je da su bombardujući SR Jugoslaviju zemlje NATO pakta pokazale nacističku brutalnost baš kao i u Koreji,Vijetnamu,Iraku,Avganistanu,Libiji,Siriji itd.Evo danas komunisti bez ikakvih problema iznose svoje stavove u sedištu EU.To je demokratija govori buržoazija.Dozvoljeno je da se govori o svemu samo niko ne sme da dirne u privatnu svojinu i privilegije bogatih kapitalističkih hijena koje ne dotiče patnja siromašnih i obespravljenih.Rezultati modernog fašizma su poražavajući.U Srbiji je u Drugom svetskom ratu bilo 310 000 žrtava a od razbijanja Jugoslavije odnosno kontrarevolucije u Srbiji je populacija smanjenja za približno 700 000 ljudi.Takođe je od kontrarevolucije u SSSR-u i državama Istočne Evrope populacija smanjenja za 35 miliona ljudi.To su neofašisti postigli koristeći metode kao što su :zagađenje vazduha,voda,hrane,nove i stare bolesti,štetne vakcine i lekovi,divljačka eksploatacija zaposlenih,24 časovni život pod stresom,opšta nesigurnost,siromaštvo,glad,apatija,usamljenost kao i eleminisanje borbenog duha kod ljudi a naročito kod radničke klase.Čvrsta sprega politike i krupnog kapitala,koji raspolažu moćnom represivnom silom,koristeći sve ljudske potencijale kao i dostignuća naučnog i tehnološkog napretka za očuvanje kapitalizma u bolesnoj trci za profitom jedinu opasnost po svoje privilegije vide u jačanju komunističkog pokreta.Zato su komunisti i komunistička ideja moraju demonizovati.Falsifikovanje istorije Drugog svetskog rata predstavlja u prvom redu demonizaciju komunističkog pokreta u celini.Od Oktobarske revolucije pa do danas u zemljama kapitalizma plasiraju se laži i poluistine o komunistima bilo da su iz zemalja socijalizma ili zemalja kapitalizma.Naročito je izražena antikomunistička histerija prema socijalističkim državama.Buržoazija danas raspolaže snažnom manipulativnom mašinerijom,preko medija,društvenih mreža,obrazovnog sistema,kojima nameće lažnu sliku o sadašnjosti a takođe i o prošlosti.Komunisti moraju biti stavljeni na stub srama.Oni su isti kao i fašisti.Na ovom mestu evropske bitange su većinom glasova izjednačile fašiste i komuniste.Samo savremeni fašisti mogu staviti znak jednakosti između fašista i komunista u Drugom svetskom ratu.Potplaćeni istoričari,političari,,novinari i druge javne ličnosti po nalogu kapitalističkih gospodara izvrću istorijske činjenice,šire laži da bi se izbrisalo sećanja na veličanstvenu pobedu nad fašizmom koje sigurno ne bi bilo da na čelu Crvene armije kao i jugoslovenskih partizana nisu bili komunisti.Takođe mora se izbrisati sećanje na kvalitet života u zemljama socijalizma,a naročito u socijalističkoj Jugoslaviji gde je radnik bio na vlasti,gde nije bilo klase eksploatatora ,gde su mladi dobijali stanove,besplatno se školovali i lečili,gde su penzioneri imali dostojanstvenu starost,gde su svi bili jednaki i gde je postojala solidarnost među ljudima.Falsifikovanje istorije je naročito izraženo u bivšim socijalističkim državama.Naime polovina populacije je živela i radila u Socijalizmu pa svojim potomcima mogu da prenesu svoja zivotna iskustva iz tog perioda i zato kod nove klase kapitalista postoji strah da ne ojača komunistički pokret.U Srbiji su zakonom izjednačeni partizanski pobednički pokret i četnički kvislinški gubitnički pokret.Sve vlasti od kontrarevolucije do danas afirmišu gubitnike Drugog svetskog rata.Sudskim presudama do danas je rehabilitovano preko 2500 ratnih zločinaca,izdajnika i saradnika fašista.U školskim udžbenicima se veličaju izdajnici i sluge okupatora a pobednici partizani se marginalizuju.Period socijalizma kao da nije postojao a kad se spominje iznose se laži i poluistine.Promenjena su imena skoro svih ulica koje imaju veze sa revolucionarnom prošlošću.Svi mediji su antikomunistički i skoro svi falsifikuju istoriju vezanu za Drugi svetski rat.Mlada generacija nema gde da sazna istinu o revolucionarnoj prošlosti svog naroda.Dakle neofašisti danas falsifikuju istoriju iz straha da slavne generacije crvenoarmejaca i partizana ne postanu uzori mladoj generaciji koja će privhvatiti njihov borbeni,revolucionarni moral i krenuti njihovim pobedničkim stazama.Niko ne predstavlja opasnost po buržoaziju osim komunista.Ko se danas smatra komunistom u kapitalističkim državama?Dok u nekim zemljama kapitalizma komunisti iz zasede pucaju na kapitalističku vojsku,leže u zatvorima zbog svojih uverenja,protestvuju bez obzira na posledice dotle u nekim državama sarađuju sa buržoazskim partijama a ponegde učestvuju u vlasti na raznim nivoima kao dekoracija buržoaske demokratije.Neprihvatljivo je da ćutimo i pomirljivo posmatramo kako neke organizacije kompromituju komunističku ideju a samim tim i pokret.Cela Evropa je danas kapitalistička.Porazna je činjenica da je revolucionarna svest komunista pre 100 godina,u Lenjinovo vreme bila na daleko višem nivou nego danas.Lenjin bi i danas sve partije koje nisu za nasilnu revoluciju izbacio iz međunarodnog pokreta.Valjda je svima jasno da posle kontrarevolucije u SSSR-u i Istočnoj Evropi mali pomaci u položaju radničke klase na makro planu nisu mogući.Istorijski uslovi su danas nepovoljni za komuniste.Svakom je jasno da će biti sve gore i gore..Postavlja se pitanje da li se treba boriti unutar i poštujući restriktivna pravila kapitalističkog sistema ili ga napadati spolja sa svih strana po našim merilima.Pošto u poslednjih 30 godina rezultati parlamentarne borbe komunista nisu dali rezultate već se naprotiv položaj eksploatisanih masa katastrofalno pogoršao smatramo da akcenat borbe treba biti izvan kapitalističkog sistema,napadajući ga svim sredstvima koja nam stoje na raspolaganju..Zato se moramo striktno pridržavati fundamentalnih principa Marksizma-Lenjinizma ,koristeći i nove metode borbe.Moramo biti solidarniji i pomagati jedni druge.,kao što je nekad KPJ sa Maršalom Titom na čelu pomagala sve komunističke partije i progresivne pokrete i to vojno,finansijski i organizaciono.Moramo biti hrabriji i spremni na najteža iskušenja.Fidel Kastro je izjavio: Veliku grešku sam napravio kada sam u revoluciju krenuo sa 82 čoveka.Trebao sam krenuti sa 15 drugova sa najčvršćim uverenjima.Dakle trebamo očistiti svoje redove od savremenih menjševika i onih koje je zahvatio strah da će nas uništiti moćna represivna sila kapitalističkog sistema.U našim redovima moraju ostati samo najhrabriji koji nikada neće paktirati sa buržoaziskim partijama i biti dekoracija zapadne demokratije.Komunisti Srbije nemaju u ovom trenutku kadrovskih,organizacionih i akcionih potencijala da sruše kapitalizam u Srbiji ali nikada nećemo lagati narod da se kapitalizam danas može popraviti,humanizovati i na izborima srušiti.Koristimo svaku priliku da ukažemo da je kapitalizam toliko destruktivan u odnosu na ljude,prirodu i planetu da ga je neophodno revolucijom do temelja srušiti da bi izgradili socijalizam po meri čoveka.Mi imamo svoj uzor a to su članovi slavne KPJ koji su sa Maršalom Titom na čelu 1945.godine porazilu fašiste i domaće izdajnike i oružanom revolucijom srušili kapitalizam.U revoluciji je poginulo 50.000 članova partije,70.000 skojevaca i isto toliko kandidata za partiju.Tek kada u našim redovima ponovo budu članovi takve hrabrosti,odlučnosti i požrtvovanja,bolji svet,svet socijalizma biće moguć.

ŽIVEO REVOLUCIONARNI MARKSIZAM-LENJINIZAM

ŽIVEO KOMUNISTIČKI POKRET