KOMUNISTI SRBIJE NA GROBU SAVE KOVAČEVIĆA

Povodom 80 godina od pogibije slavnog komandanta delegacija Komunista Srbije položila je venac na grob Save Kovačevića.
Predvodeći svoje brigade ovde je u poslednjem jurišu za proboj neprijateljskog obruča na Sutjesci 13. juna.1943. godine poginuo komandant Treće udarne divizije, narodni heroj Sava Kovačević Mizera.
Komunisti Srbije nikada neće zaboraviti znamenitog komandanta, komunistu, revolucionara i narodnog heroja Savu Kovačevića.