KOMUNISTI SRBIJE IZ SUBOTICE OBELEŽIĆE 100-GODIŠNJICU VELIKE OKTOBARSKE SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE

Komunisti Srbije

Gradski komitet

Subotica

Svim sredstvima javnog informisanja

 

 

Čitav progresivni svet će 7. novembra (25. oktobra po julijanskom kalendaru) obeležiti stogodišnjicu uspeha veličanstvene Oktobarske revolucije u Rusiji. Tom obeležavanju pridružuju se i komunisti Subotice i članovi Centra – Tito – Központ, jer je Oktobarska revolucija buknula na idejama Francuske revolucije i nemačke filozofije, a poveli su je najsiromašniji i potlačeni građani Rusije za: slobodu, eliminisanje socijalnih razlika, bratstvo i jedinstvo, svrgavanje carizma, protiv  imperijalističkog rata, itd.

Ti ciljevi od pre stotinu godina i danas su aktuelni, oni su se povremeno ili delimično ostvarivali u nekim državama, ali nikada u potpunosti. Oktobarska revolucija šalje svoje poruke i izazove za sve nas i od ogromnog je značaja za žitelje cele naše planete. Ona je otvorila viziju, stvorila perspektivu i alternativu kapitalizmu, viziju da je moguće izgrađivati sistem socijalizma po meri Čoveka i za Čoveka. Na idejama Oktobra nikle su revolucije sa socijalističkim ciljevima u mnogim zemljama sveta i koje su bile prilagođene stanjima i uslovima u tim državama. Bitno je da se socijalizam i danas izgrađuje u mnogim zemljama sveta, a kao primer možemo uzeti NR Kinu koja prednjači u svetu po rastu bruto domaćeg proizvoda  kao i po nivou životnog standarda u mnogim oblastima života i rada.

Komunisti Srbije iz Subotice i komunisti širom Jugoslavije, kao i progresivni mislioci širom sveta visoko cene tešku i požrtvovanu borbu naroda i boljševika Rusije posle oktobra 1917. godine i ocenjuju je pozitivnom samo do smrti Vladimira Iljiča Lenjina. Lenjinove ideje i dela i danas su za nas osnova i orijentir za borbu za progresivno društvo, za socijalizam na osnovama poruka i iskustava iz perioda izgradnje samoupravnog socijalizma u Jugoslaviji. Pogrešno je etiketirati i odbaciti socijalizam na osnovu svega onoga lošeg što je Staljin uradio u izgradnji državnog socijalizma u Sovjetskom Savezu i zemljama istočne Evrope. Svi antifašisti sveta, pa i mi, pozitivno ocenjujemo i sa pijetetom se sećamo herojske borbe sa velikim brojem žrtava naroda i pripadnika svih nacionalnih zajednica Sovjetskog Saveza u oslobađanju sveta od naci-fašizma A. Hitlera i njegovih saveznika. Posle 1948. godine odlučno rekavši NE diktatu Staljina, u Jugoslaviji je izrađen autohtoni socijalizam prilagođen našim uslovima, razvijajući civilizacijske vrednosti: socijalističko samoupravljanje, bratstvo i jedinstvo, nezavisnu i nesvrstanu spoljnu politiku, besplatno školstvo i zdravstvo, itd. U kratkom periodu postignuti su veličanstveni rezultati stvaralačkom borbom radnika i građana Jugoslavije, čemu su ogroman doprinos dali jugoslovenski komunisti predvođeni Titom. Te rezultate socijalizma u Jugoslaviji cenio je čitav progresivan svet i mi te rezultate ne smemo zaboraviti ni odbaciti. Početkom ’90-ih godina nacionalisti i elite kontrarevolucionarnih snaga, zadojeni nacional-šovinizmom razbili su socijalističku Jugoslaviju i unazadili našu državu za 50 godina. Danas, nakon 27 godina, iz ove vizure, očigledno je da je cilj toga bilo lično i grupno bogaćenje nacional-elita, a da se većina građana pozitivno seća i ocenjuje socijalizam u Jugoslaviji i da se njegovi rezultati ne mogu “gumicom izbrisati”. Samoupravni socijalizam sa svim svojim greškama i poukama ostaje kao alternativa za budućnost, ako želimo i kad budemo hteli da socijalizam izgrađujemo u novim uslovima ovde i sada u Srbiji. To samo od nas zavisi –  to je nama i poruka Oktobarske revolucije.

Komunisti Subotice i članovi Centra – Tito – Központ pozivaju sve zainteresovane građane da 7. novembra, u utorak, sa početkom u 11 sati, u groblju kod Dudove šume kod spomenika poginulim. borcima Crvene armije odamo počast i položimo cveće i da se setimo ideja i učesnika velike Oktobarske revolucije.

 

Subotica, 3.11.2017. godine                                                       Za organizatore:

Jo Ištvan

Đuro Posavčić

Olajoš Nađ Mikloš