KOMUNISTI SRBIJE I UPSS DELILI LETKE U NIŠU

UPSS i partija Komunisti Srbije (niški komitet) su se udružili u zajedničkoj akciji deljenja letaka za bojkot izbora, koja je trajala tri dana, u periodu od 16.06. do 18.06.2020. Aktivisti naše dve organizacije su se složili oko osnovnih tačaka u vezi bojkota, najavili skup i sastavili tekst, te podelili nekoliko hiljada letaka.

Naše dve organizacije prepoznale su bojkot izbora ne samo kao jedini ispravan potez u situaciji u kojoj nema ni osnovnih uslova za slobodne i fer izbore, već i kao priliku za početak izgradnje političke alternative zasnovane na jednakosti, solidarnosti i demokratskoj participaciji. Istina je da u poslednjih dvadeset godina nismo imali neslobodnije i besmislenije izbore od ovih koji će se održati u nedelju, 21. juna, ali je takođe istina i da nedostatak izbora i bezalternativnost na srpskoj političkoj sceni traju mnogo duže. Već trideset godina svi glavni akteri političkog života u Srbiji slažu se da postoji samo jedan put – put privatizacije javnih dobara, smanjivanja radničkih i socijalnih prava, centralizacije i mera štednje. Bojkot je prilika da jednom za svagda stavimo tačku na ovu priču i započnemo političko organizovanje obespravljenih i eksploatisanih građana i građanki Niša i cele Srbije. Neka bojkot bude prvi korak u političkoj revoluciji koja će vratiti državu u ruke svojih građana. #BOJKOT2020