KOMUNISTI SRBIJE FORMIRALI GRADSKI KOMITET U NIŠU

 

Dana 25.01.2020. godineu Nišu je održana osnivačka skupština niškog komiteta partije Komunisti Srbije. Sastanku su prisustvovali Predrag Jovanović – organizacioni sekretar partije, Jelena Grbić – član centralnog komiteta i Dragan Ivić –  sekretar za informisanje. Sastanku su prisustvovali i brojni simpatizeri i članovi partije, a za sekretara gradskog komiteta za Niš i niški okrug je izabran Dejan Sklizović.