KO SU KRTICE U KOMUNISTIČKOM POKRETU SRBIJE


Zbog konfuzije koja vlada na političkoj sceni Srbije i prisutnosti većeg broja udruženja koja sebe nazivaju komunističkim, te pokušaja nekih od njih da diskredituju Komuniste Srbije tako što iznose lažne informacije, osećamo se dužnim da našim članovima i simpatizerima pojasnimo situaciju.
Posebno su interesantna udruženja koja egzistiraju na facebook stranicama Komunistička radnička levica ( KORAL ) i Komunistička alternativa kao agenture buržoaskih režima Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Kao takve, već dugi niz godina rade na rušenju svakog pokušaja ujedinjenja komunističkih udruženja u Srbiji i razbijanju radničkih protesta. Šireći mrežu laži na facebook, jer su jedino na njemu prisutni, ispunjavaju zadatke svojih osnivača, bezbednosnih službi, kako bi sačuvali vlast buržoazije. U prilog tome je i njihova totalna pasivnost kada su u pitanju protesti protiv vlasti i borba za radnička prava u čemu se posebno ističe KORAL. Kao što se može videti sa njihovih fb stranica, udruženja KORAL i Komunistička alternativa aktivna su samo u posetama verskim zajednicama i čestitanju verskih praznika vernicima. Nekoliko demagoga, neostvarenih foteljaša i bivših članova iz redova kompromitovane partije Joške Broza ( Komunistička alternativa ) te preletačevića i umišljenih komunista iz redova Korala u kontinuitetu, lažnim informacijama pokušavaju da nas diskredituju. Komunisti Srbije nikada nisu ni pomišljali da sa takvim udruženjima učestvuju na pregovorima u vezi izlaska na izbore o čemu su oni nekoliko puta lažno izveštavali.
Komunisti Srbije su pravni i ideoloski sledbenici SKJ nastali ujedinjenjem Saveza komunista Srbije u Jugoslaviji i Jugoslovenskih komunista.
Članovi smo međunarodne organizacije Komunističkih i radničkih partija sveta SolidNet kao i Koordinacionog odbora Komunističkih i radničkih partija sa prostora SFRJ.
Kao partija priznata u međunarodnom komunističkom i radničkom pokretu, koja čvrsto stoji na principima marksizma i lenjinizma, nastavićemo borbu za rušenje kapitalizma i pobedu radničke klase.