KAPITALIZAM-APOKALIPSA DANAS!

Antikomunisti u Talinu koji predsedavaju EU 23.08.2017. godine  obeležavaju “Evropski  dan sećanja na žrtve  totalitarnih režima”. Jasna je njihova namera da izjednače fašizam I humani poredak kakav je bio Socijalizam. Insipratori ovog obeležavanja su nosioci fašizma danas, a to su SAD, najznačajnije države EU I male podaničke države koje izvršavaju njihove naloge. Poražene snage iz II svetskog rata su danas na vlasti u bivšim socijalističkim zemljama Evrope, pa nas ne čudi njihov pokušaj izjednačavanja Fašizma i Komunizma kao totalitarinih režima. Partija Komunisti Srbije je ponosna  na vreme I državu u kojoj smo živeli, a uzeli su nam je oni koji danas pricaju o totalitarizmu. Jugoslovenski samoupravni socijalizam je u praksi dokazao da je I obični čovek imao osećaj da je dostojan pripadnik društva u kome živi. Mi danas svi u Evropi živimo u nehumanom I degenartivnom društvenom sistemu. Zbog toga je sasvim razumljiv njihov strah od promena I nastojanja komunističkih progresivnih snaga da izvrše revolucinarne promene u pravcu uspostavljanju socijalističkog humanitarnog I pravednog duštva koje je dostojno čoveka.

Da li je slučajno da se ova manifestacija održava baš u Estoniji I baš na stotu godišnjicu Velike Oktobarske revolucije koja će pravim komunistima uvek biti inspiracija I putokaz kako “totalitarni sistemi“ ruše “pravedno društvo “