JOSIP BROZ TITO DRŽAVNIK I REVOLUCIONAR

* Malo ko može da ostane ravnodušan kada vidi kakav je bio ugled Tita i SFRJ. Iznad niskog profila postjugoslovenskih državnika kojima packe dele treći sekretari luksemburških ministarstava, uzdiže se zaista divovska Titova senka.
* Da li su mu okolnosti išle na ruku? Preveliki je broj iskorištenih prilika da bi se njegova karijera pripisala sreći ili sudbini.
* Uspešno je izveo socijalističku revoluciju postavši jedini vođa revolucije koji je priznanje velikih sila dobio skoro istog dana kada je zasnovao revolucionarnu vladu.
* Titova SFRJ je prva evropska zemlja koja se usudila da obara američke avione. Tito se jedini odupreo Staljinovoj hegemoniji. Tito je jedini vođa male države koji je doživeo da mu na poklonjenje dođe šef supersile Nikita Hruščov i izvini se za greške prema SFRJ.
* Bio je državnik male države koja je preko svoje mere uticala na svetsku politiku