IN MEMORIAM

MIOMIR ANĐIĆ

1937. – 2019.

Obaveštavamo sve naše članove i prijatelje da je 03.03.2019. godine Potpredsednik CK KS, drug Miomir Anđić posle kratke bolesti preminuo.

Drug Miomir Anđić je rođen 20.02.1937.godine u Banatskoj Beloj Crkvi. Osnovnu školu je završio u Beloj Crkvi, a gimnaziju u Pančevu. Diplomirao je na pravnom fakultetu u Beogradu 1959.godine. Na početku svoje karijere radio je kao sudija za prekršaje u Pančevu. Nakon toga imao je niz funkcija u Južnobanatskom srezu: sekretar opštine Pančevo, rukovodioc u SIZ-u za stambeno-komunalnu izgradnju. Nakon toga bio je direktor GIK “Konstruktor” u Pančevu. Najznačajnija funkcija koju je obavljao bila je pomoćnik saveznog sekretara unutrašnjih poslova u SFRJ. Inače, bio je oženjen suprugom Bobanom sa kojom je bio u braku 60 godina i sa njom ima sina Mirka.

Član Saveza Komunista Jugoslavije postao je još u mladosti i ostao veran komunističkoj ideji do kraja svog života. U našoj Partiji od početka je bio član CK “Komuista Srbije” kao i član predsedništva Partije. Poslednja funkcija koju je obavljao u Partiji bila je Potpresednik CK KS.

Drug Miomir je bio blage i tihe naravi i uvek se trudio da mirnim tonom doprinese konstruktivnom radu naše Partije. Naročito se zalagao za ideju za prodor naše Partije u medije i davao je veliki doprinos borbi protiv kapitalizma svojim teoretskim tekstovima u našem časopisu “Komunist”.

NEKA MU JE VEČNA SLAVA I HVALA!