IN MEMORIAM

SVETOZAR MARKANOVIĆ

1931. – 2019.

Obaveštavamo sve naše članove i prijatelje da je 06.01.2019. godine Predsednik CK KS, drug Svetozar Markanović posle duge i teške bolesti preminuo. Vreme i mesto sahrane objavićemo naknadno.

Svetozar Markanović je rođen 1.januara 1931.godine u Drvaru (Bosna i Hercegovina) gde je završio osnovnu školu. U NOB (Narodno oslobodilačka borba 1941-1945.godine) je stupio kao dečak od 14 godina. U junu 1944.godine je ubrzo primljen u SKOJ (Savez Komunističke omladine Jugoslavije). Posle rata odlazi u Čehoslovačku gde je izučio mašinbravarski zanat, a u septembru 1948.godine se zaposlio u “Crvenoj Zastavi” u Kragujevcu, gde je u oktobru iste godine primljen u KPJ (Komunistička Partija Jugoslavije). Sredinom 1951.godine dolazi u Beograd gde nastavlja školovanje, završava srednjotehničku školu, elektro smera, a zatim i elektrotehnički fakultet. Zaposlio se u Beogradskoj Elektrodistribuciji 1959. godine, gde je radio sve do penzionisanja 1996.godine. Zvanje magistra tehničkih nauka stekao je 1974.godine.  Za vreme radnog veka promenio je više radnih mesta, od mašinbravara u “Crvenoj Zatavi”, preko referenta za opremu i pripremu, šefa kablovske mreže, upravnika pogona gradske mreže, vodećeg inženjera u sektoru za razvoj, direktora OOUR (Osnovne ogranizacije udruženog rada) “Elektroenergetika” i na kraju pomoćnik generalnog direktora EDB (Elektro distribucije Beograd).

U čitavom radnom veku društveno je aktivan u SKJ (Savez Komunista Jugoslavije) i u organima Radničkog samoupravljanja. Nakon penzionisananja 1996. godine, bavi se isključivo društvenim radom. Kako je i sam često imao običaj da kaže: “Posle odlaska u penziju 1996.godine, ja sam po zanimanju isključivo Komunista”. Kao društveno-politički radnik obavljao je razne funkcije počev od sekretara OOSK (Osnovne ogranizacije Saveza Komunista), Predsednika Preduzetnog Komiteta SKJ (Savez Komunista Jugoslavije) u EDB, člana CK Jugoslovenskih komunista, Predsednika CK Jugoslovenskih komunista, Predsednika CK Partije “Komunisti Srbije”, Predsedavajući Koordinacionog odbora komunističkih i radničkih partija sa jugoslovenskog prostora, i do smrti je bio na dužnosti Predsednika Partije  “Komunisti Srbije”.

NEKA MU JE VEČNA SLAVA I HVALA.