Imperijalistička opsada na Demokratsku Narodnu Republiku Koreju mora da se zaustavi!

KOMUNISTI SRBIJE U POTPUNOSTI PODRŽAVAJU STAVOVE BRATSKE KOMUNISTIČKE PARTIJE TURSKE

Predstavljanje Demokratske Narodne Republike Koreje kao “pretnje”  od stane imperijalizma, koji bombarduje nevine ljude širom sveta i podržava najgore bande za eksploataciju njihovih resursa, je neprihvatljiva. Danas je najveća lažna država na planeti SAD, najveća teroristička organizacija je NATO i njihovi partneri i saradnici. Njihova prokleta težnja za profitom je jedina pretnja koja ugrožava svet. Korejski rat u periodu od 1950. do 1953. godine na Korejskom poluostrvu, u koji je Turska bila neugodno uključena zbog kooperativne politike proameričke Vlade Demokratske stranke, ne može se zaboraviti. Tokom korejskog rata, koji je još uvijek u sećanju korejskog naroda, 635.000 tona bombi, uključujući i 33.000 tona napalma, bačenih na severu poluostrva, uništilo je 64 grada i izazvalo gubitak od skoro 20 procenata ukupnog stanovništva . Ovo brutalno bombardovanje bilo je čak i više od svih bombi koje su koristile sve strane na čitavom Pacifičkom ratištu u Drugom svjetskom ratu. Ove činjenice se ne mogu zaboraviti.

Ne može se ignorisati činjenica da se Demokratska Narodna Republika Koreja borila 64 godine protiv opsade i blokade koju su američki i japanski imperijalizam i kolaboracionistički južnokorejski režim sprovodili bez potpisivanja mirovnog sporazuma. Neprihvatljivo je nastojati da se predstavi Korejski narod koji je sa velikim žrtvama branio od režima Južnokorejske strane, gde je decenijama  stacionirano američko nuklearno oružje kao pretnja.Zahtev Demokratske Narodne Republike Koreje da zaštiti svoja prava suvereniteta i nezavisnosti je apsolutno legitiman. U sadašnjim okolnostima, imperijalističke pretnje, opsada i blokada su iza onoga što je dovelo Koreju da razvije nuklearno oružje.Nuklearno oružje treba potpuno iskoreniti sa lica zemlje. Međutim, prikrivanje činjenica da su do sada samo Sjedinjene Države koristile nuklearno oružje, da imperijalističke zemlje ne oklevaju da ih koriste kao sredstvo pretnje i ucene i da režim u Severnoj Koreji ima dovoljno znanja i opreme za razvoj nuklearnog oružja i prikazivanje Severne Koreje kao pretnja je u najmanju ruku licemeran. Pre svega, uzroke zbog kojih je Demokratska Narodna Republika Koreja razvila nuklearno oružje treba ukinuti. Ukoliko se to ne učini, mir se ne može postići na Korejskom poluostrvu.U tom kontekstu, sve ekonomske sankcije uvedene protiv Demokratske Narodne Republike Koreje moraju biti odmah okončane. Američke trupe na Korejskom poluostrvu treba povući, baze treba zatvoriti, imperijalistička pretnja regionu mora da se završi. Južna Koreja mora prekinuti saradnju sa imperijalizmom i odustati od represivne politike prema radnicima u interesu imperijalističkog sistema kako bi se obezbedili uslovi za ujedinjenje pod nezavisnom i suverenom državom na Korejskom poluostrvu.Licemerje kojim se ignorišu imperijalističke pretnje koje se odnose na Korejski narod, čije korake preduzete za samoodbranu koriste kao izgovor, moraju se suočiti sa istinom.

 

Komunistički Pokret (Partija) Turske