HILJADE KOMUNISTA MARŠIRALO ULICAMA BERLINA POVODOM GODIŠNJICE SMRTI ROZE LUKSEMBURG

Povodom 101 godišnjice smrti Roze Luksemburg i Karla Libknehta hiljade članova i simpatizera bratske KP Nemačke marširalo je 15.01.2020. ulicama centra Berlina.Nakon neuspešne revolucije fašističke vlasti su na zverski način likvidirali istaknute borce za radnička prava Rozu,Karla i stotine drugih nemačkih revolucionara.Roza Luksemburg je bila vodeći revolucionar u komunističkom pokretu Nemačke i saradnik V.I. Lenjina čiji teoretski rad i revolucionarne aktivnosti u Nemačkoj nikada nećemo zaboraviti.