GODIŠNJICA SMRTI SLAVNOG KOMANDANTA PRVE PROLETERSKE BRIGADE

Dana 20. oktobra, navršava se 29 godina od smrti Konstantina Koče Popovića, jedne od najznačajnijih ličnost iz istorije srpskog naroda. Bio je komunista, revolucionar, filozof, španski borac, legendarni komandant Prve proleterske brigade, publicista, pesnik, većnik AVNOJ-a, Načelnik generalštaba JNA, diplomata, potpredsednik SFRJ.
Rođen je 14. marta 1908. godine u Beogradu. Apsolvirao na Filozofskom fakultetu 1932. u Parizu i bavio se publicističko- novinarskim radom. Član Komunističke partije Jugoslavije od 1933. godine. Zbog revolucionarne delatnosti više puta je hapšen. Od 1937. učestvuje u španskom nacionaloslobodilačkom ratu kao borac, zatim načelnik štaba, pa komandant artiljerijskog diviziona u činu poručnika. Marta- aprila 1939. je u koncentracionom logoru Sen Siprijen u Francuskoj, odakle se iste godine preko partijskih veza vraća u Jugoslaviju.
U Narodnooslobodilačkom ratu je od 1941. godine. U ratu je bio komandant Kosmajskog NOP odreda, prvi komandant Prve proleterske brigade, komandant Prve proleterske divizije, komandant Prvog proleterskog korpusa NOV i PO Srbije i komandant Druge armije.
Bio je član AVNOJ-a od Prvog i član njegovog Predsedništva od Drugog zasedanja.
Posle rata načelnik je Generalštaba JNA, državni sekretar za inostrane poslove, član Saveznog izvršnog veća, potpredsednik SFRJ. Nekoliko puta bio je šef jugoslovenskih delegacija na zasedanjima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Biran je za člana Centralnog Komiteta Saveza Komunista Jugoslavije, Predsedništva CK SKJ, stalnog dela Konferencije SKJ, člana izvršnog odbora Socijalističkog Saveza Radnog Naroda Jugoslavije i Saveznog odbora SUBNOR Jugoslavije. Bio je član Saveta federacije i Saveta narodne odbrane, savezni i republički poslanik u više saziva.
Odlikovan je Ordenom narodnog heroja, Ordenom slobode, Ordenom partizanske zvezde sa zlatnim vencem ( dva puta ) i dr.
Komunisti Srbije nikada neće zaboraviti velikog komunistu i slavnog komandanta, koji je do kraja svog života ostao veran ideji komunizma i jugoslovenstva.