GODIŠNJICA SMRTI DRUGA SVETOZARA MARKANOVIĆA

Dana 06. januara 2019. godine preminuo je veliki komunista, partizan i revolucionarni marksista i lenjinista,predsednik CK partije Komunisti Srbije, drug Svetozar Markanović.
Od petnaeste godine, kada je stupio u partizane ostao je veran komunističkoj ideji do kraja svog života. Dok je vodio partiju, Komunisti Srbije su bili najprincipijalnija partija u Srbiji, a tako će biti i u buduće. Za svoga života borio se za ujedinjenje svih komunističkih partija u Srbiji i Jugoslaviji. Na njegovu inicijativu je formiran Koordinacioni odbor komunističkih i radničkih partija sa prostora SFRJ.
Njegovim odlaskom nastao je nenadoknadiv gubitak u komunističkom pokretu Srbije.

 

Centralni komitet KS