GODIŠNJICA SMRTI DRUGA SVETOZARA MARKANOVIĆA

Dana 06. januara 2019. godine preminuo je veliki komunista,partizan i revolucionarni marksista i lenjinista,predsednik CK partije Komunisti Srbije drug Svetozar Markanović.
Od petnaeste godine,kako je stupio u partizane ostao je veran komunističkoj ideji do kraja svog života.Dok je vodio partiju Komunisti Srbije su bili najprincipijalnija partija u Srbiji a tako će biti i u buduće.Za svoga života borio se za ujedinjenje svih komunističkih partija u Srbiji i Jugoslaviji.Na njegovu inicijativu je formiran Koordinacioni odbor komunističkih i radničkih partija sa prostora SFRJ.
Njegovim odlaskom nastao je nenadoknadiv gubitak u komunističkom pokretu u Srbiji.