EVROKOMUNIZAM NIJE KOMUNIZAM

Evrokomunizam je desno skretanje u komunističkom pokretu, politika i teorijska osnova aktivnosti određenog broja velikih komunističkih partija Zapadne Evrope u drugoj polovini 20. veka. Oportunisti su odustali od diktature proletarijata i praktično radili na poboljšanju kapitalizma, odustavši od cilja- socijalističke revolucije. Postepeno na bazi evrokomunizma osnovali su partije evrolevičara, u koje su ušle i partije koje su nastavile da se zovu komunističkim. Mnoge od tih partija odbacile su proleterske simbole srp i čekić pod opravdanjem da su zastareli. Kod drugih od revolucionarne teorije ostala je samo istorijska tradicija. Oni se zauzimaju vše zaštitom prava seksualnih manjina nego organizacijom borbe radničke klase.
Danas su te partije deo pravnog sistema EU, uključene kao politički subjekti, registrovani po zakonima EU i finansiranim iz budžeta EU.
Očevidna je reakcionarna priroda ovog trenda koja je praktično antikomunistička.