ENGELS-SAMO NACIONALIZACIJA I DRŽAVNOST NIJE SOCIJALIZAM

” Ako je nacionalizacija duvanske industrije bila socijalizam, Napoleona i Meterniha treba uvrstiti među osnivače socijalizma.
Kada je Belgija, iz savršeno vulgarnih političkih i finansijskih razloga, odlučila da samostalno gradi glavne železničke linije, ili kada je Bizmark bez ikakve ekonomske potrebe nacionalizovao najvažnije linije pruske železničke mreže, da bi mogle da se bolje iskoriste u slučaju rata, da železničko osoblje pretvori u poslušnu izbornu stoku u odnosu na vladu i pre svega da traži novi izvor prihoda od parlamenta koji je kontrolisao, sve ove mere ni direktno ni indirektno, ni svesno ni nesvesno ne predstavljaju socijalizam.
Inače, Kraljevsku pomorsku privrednu kompaniju, Kraljevsku fabriku porculana, pa čak i krojačko vojno društvo treba svrstati među socijalističke ustanove, ne zaboravljajući nacionalizaciju predloženih bordela, čime za trideset godina pod Frederikom Vilijamom III, možemo konstatovati da je veoma pametan čovek.”
( Fridrih Engels – Od utopijskog do naučnog socijalizma, 1892 )