DŽON LENON JE BIO ODUŠEVLJEN RADNIČKIM SAMOUPRAVLJANJEM U JUGOSLAVIJI

Ja ne pripadam nikakvoj partiji, pa ni komunističkoj, ali su sve moje simpatije na strani komunizma. Verujem u komunizam kao sistem kojem pripada budućnost čovečanstva. Naravno verujem u onaj pravi komunizam, u onaj za koji verujam da ga upravo vi Jugosloveni nastojite stvoriti!

Džon Lenon YU intervju 71 ( 1-2 )