DOSTA NAM JE IZBORA BEZ IZBORA!


Komunisti Srbije i Marksistička organizacija Crveni pozivaju radne ljude na aktivni bojkot ispraznog cirkusa zvanog parlamentarni „izbori“. Da se sukob dve desnice, vlasti i opozicije konačno obezvredi jer oni nisu legitimni predstavnici radnog naroda!
Partije na vlasti i u opoziciji nas već tri decenije ubeđuju da slobodno tržište i kapitalizam nemaju alternativu. Međutim, iz svakodnevnog života se jasno zaključuje da je kapitalizam neprijatelj čovečanstva i životne sredine, sistem u kojem su sloboda i zdravlje čoveka žrtvovani interesima tajkuna, njihovih političara i kriminalnih bandi.
Sve parlamentarne partije imaju isti ekonomski program, a to je dodela našeg novca gazdama kroz subvencije i ostale malverzacije i privatizacija svega vrednog što je ovaj narod stvorio. Istovremeno, u naše ime podižu sumnjive pozajmice od međunarodnih banaka i na taj način radni narod guraju u sve veće dugove, a buržoazija na vlasti se nekontrolisano bogati.
Pokazalo se da skupština i ostale institucije državne uprave ne rade u interesu radnog naroda te da su postale leglo parazita i cirkusanata.
Isti ti paraziti su odgovorni za uništavanje bezbroj fabrika privatizacijom. Privatizacija je pljačka! Fabrike moramo vratiti pod radničku kontrolu!
Moramo procesuirati sve koji su odgovorni za višedecenijsku pljačku naše industrije, zdravstva i školstva!
Aktivni bojkot znači da bojkotujemo izbore na kojima nema izbora, a paralelno sa bojkotom i u periodu između izbora, aktivno radimo na informisanju i organizovanju radnika i omladine.
Naš cilj nije samo ignorisanje izbora. Naš cilj je stvaranje političke alternative u interesu radničke klase, alternative za koju vredi izaći na izbore – revolucionarne radničke partije.
Svi su isti i nama će pod njima biti isto! Kapitalističko društvo je raspadnuto i diskreditovano, sa svim svojim institucijama. Ono više ništa ne može da ponudi radničkoj klasi i omladini. Nema razloga da pristajemo na izbore bez izbora!
Pridružite nam se!
Bolje društvo je moguće i neophodno!
Svi su isti – sve ćemo ih srušiti!

Partija Komunisti Srbije
www.komunistisrbije.rs

Marksistička organizacija Crveni
www.crvenakritika.org