DAN USTANKA NARODA SLOVENIJE

Članovi partije Komunisti Srbije čestitaju drugovima iz Kulturno Političnog Društva Komunist, kao i svim progresivnim građanima Slovenije, jedan od najznačajnijih datuma u njihovoj istoriji Dan ustanka naroda Slovenije. Na proširenoj sednici Politbiroa CK KPJ 4. Jula 1941. godine, kada je donet Proglas o opštenarodnom ustanku, ujedno je zadužen Edvard Kardelj da izvrši pripreme za podizanje ustanka u Sloveniji. Tako je 22. Jula 1941. godine Rašička partizanska četa izvela oružanu akciju protiv fašističkog okupatora kod mesta Tacin blizu Ljubljane čime je otpočeo oružani ustanak u Sloveniji. Ustanak se brzo širio pa je za samo nedelju dana u Gorenjskoj formirano 7 partizanskih četa, u Štajerskoj 4 čete, u Notrnjskoj i Dolenjskoj 12 četa a u Prekomurju su formirane oružane grupe.

Komunisti Srbije nikada neće zaboraviti heroizam slovenačkih komunista i partizana koji su porazili fašističkog neprijatelja i domaće izdajnike i ujedno oružanom revolucijom srušili kapitalizam zajedno sa ostalim narodima i narodnostima u Jugoslaviji.