DAN USTANKA NARODA HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE

Partija Komuniti Srbije čestitala je drugovima iz bratske Socijalističke Radničke Partije 27. jul Dan ustanka naroda Hrvatske, kao i drugovima iz bratskog Saveza Komunista Bosne i Hercegovine Dan ustanka naroda BiH.

Dan ustanka naroda Hrvatske, obeležava godišnjicu oružane akcije partizanskih odreda na Srb 27, jula 1941. godine. Tog dana lički partizanski odredi iz okoline Donjeg Lapca napali su i zauzeli ustaško-žandarmerijsku stanicu u Srbu, razrušili železničku prugu Knin-Drvar i uništili odred ustaša kod Srpskog klanca.Posle ove akcije ustanak se proširio na čitavu Liku i Kordun a ubrzo je zahvatio i ostale delove Hrvatske.

Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine obeležava godišnjicu oružane akcije koju su 27. jula 1941. godine izveli partizanski odredi napadom i zauzimanjem Drvara i Bosanskog Grahova. Partizani su tog dana uništili žandarmerijske stanice Oštrelj, Manastir Rmanj, Potoke, Grkovice i razbili nekoliko manjih odreda ustaša, žandarma i domobrana koji su pokušali da prodru u Drvar.Krajem jula i početkom avgusta ustanak pod rukovodstvom Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Bosnu I Hercegovinu se masovno proširio i na istočnu Bosnu i Hercegovinu.

Neka večno žive slobodarske i revolucionarne Marksističko- Lenjinističke ideje komunista i ustanika u Hrvatskoj i BiH.