DAN USTANKA NARODA HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE

Komunisti Srbije čestitaju drugovima iz Socijalističke Radničke Partije Hrvatske, drugovima iz Saveza Komunista BiH, kao i svim progresivnim građanima u Hrvatskoj i BiH Dan ustanka. Dana 27. Jula 1941. godine partizanski odredi, predvođeni članovima KPJ izveli su oružani napad na Srb I zauzeli ga. Već istog dana ustanak se proširio po selima Nateka, Suvaja, Dobroselu prema severu i Gornji Srb, Osredak Kunovac i Zavlaka prema jugu. Taj datum se obeležava kao Dan ustanka naroda Hrvatske.

Istog dana partizanski odredi pod vođstvom članova KPJ napali su i zauzeli Drvar i Bosansko Grahovo, uništili žandarmerijske stanice Oštrelj, Manastir Rmanj, Potoke, Grkovice i razbili odrede ustaša, žandarma i domobrana. Taj datum se obeležava kao Dan ustanka naroda BiH. Oružani ustanak protiv fašističkih okupatora i njihovih slugu proširio se i na ostale krajeve.

Komunisti Srbije uporno podsećaju javnost da je u isto vreme sa antifašističkom borbom vođena i oružana revolucija koja je na kraju dovela do rušenja kapitalizma i izgradnje socijalističke Jugoslavije. Nikada nećemo zaboraviti, heroizam, moral, hrabrost i žrtve komunista i partizana iz Hrvatske i BiH.

Smrt fašizmu – sloboda narodu!