CRVENA RADNIČKA LEVICA-PROGRAM PARTIJE KOMUNISTI SRBIJE ZA REŠAVANJE KRIZE U DRŽAVI

Partija Komunisti Srbije predstavlja program političkog delovanja u uslovima medijskog mraka i pritiska vladajuće interesne grupacije na radničku klasu. U daljem tekstu iznosimo naše zahteve i predlažemo mere za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i pozivamo na organizovanje sve pripadnike radničke klase.
1. Hitna reformu pravosuđa, sa naglaskom na tužilaštvo i procesuiranje ljudi na ključnim pozicijama, koji su svojim štetnim delovanjima branili antinarodni režim i uz pomoć organa represije sproveli niz nelogičnih hapšenja za vreme protesta.
2. Procesuiranje svih pripadnika policije, žandarmerije, SAJ i ostalih službi koji su brutalno pretukli veliki broj građana koji su mirno protestovali.
3. Ostavke i procesuiranja pripadnika Kriznog štaba i ministra zdravlja zbog manipulacije i prikrivanja podataka u vezi epidemije, kojima su doveli u opasnost čitavo stanovništvo i direktno izazvali smrt mnogih sugrađana zarad održavanja nelegitimnih lokalnih i parlamentarnih izbora.
4. Poništavanje rezultata nelegitimnih izbora, ostavka premijerke i kompletne vlade i stvaranje prelazne vlade, sačinjene od nepartijskog stručnog kadra, sve do momenta dok se mediji ne oslobode i stvore uslovi za demokratičnost predizborne kampanje i izbornog procesa.
5. Ukidanje tzv. „reprezentativnih“ i obojenih sindikata, sa naglaskom na samoorganizovanje radnika u sindikate, prema njihovoj volji i potrebama, po principima direktne demokratije.
6. Hitno donošenje novog zakona o radu, koji će braniti prava radnika i istraživanje i poništavanje svih štetnih privatizacija i vraćanje kontrole nad sredstvima za proizvodnju u ruke radnika.
7. Progresivno oporezivanje krupnog kapitala i kapitalista i nacionalizacija imovine izgubljene štetnim privatizacijama ili akumulacijom krupnog kapitala.
8. Uvesti sistem od narodnih, umesto partijskih delegata na mestu poslanika u skupštini. Ograničiti primanja za poslanike i ostale zaposlene u državnim institucijama. Maksimalna zarada i dozvoljena samo jedna funkcija po osobi. Tako se izbegava bogaćenje i trgovina položajem i koncentriše se znanje i radna energija na jednom mestu. Dodatna angažovanja partijskih i javnih funkcionera po raznim odborima trebaju biti isključivo volonterska.
9. Ekološke takse i strožiji zakoni o zaštiti životne sredine. Potpuno ukidanje izgradnje MHE i vraćanje na stanje pre ekološke katastrofe koja je zadesila oblasti oko MHE, uz obavezno procesuiranje svih odgovornih. Otvaranje instituta i potrebnih službi za kontrolu kvaliteta vode i vazduha u svim regionima.
10. Ukidanje izvršnih odbora svih javnih preduzeća, kako bi se sprečilo manipulisanje cenama i rejtingom javnih dobara i preduzeća, te manipulacije podacima koje bi pogodovale nepovoljnim zaduživanjima i rezultovale privatizacijama.
11. Hitno stavljanje moratorijuma na zakon o izvršenju, praćeno ukidanjem institucije izvršitelja. Ovaj zakon se mora promeniti u što skorijem periodu, a svim pojedincima koji su ostali bez krova nad glavom pod prinudom toga zakona obezbediti povratak u otete domove, ili adekvatnu privremenu zamenu za otetu nekretninu.
12. Obezbeđivanje solidarne pomoći u hrani, odeći, lekovima i medicinskoj nezi, kao i u vidu krova nad glavom najugroženijima, siromašnima i invalidima, kao i osobama sa specijalnim potrebama. Ova tačka mora da bude uvod u jedan ozbiljan socijalni program, koji će za cilj imati postepeno ukidanje siromaštva uz uključivanje najugroženijih kategorija u političke i društvene tokove, kako bi ravnopravno odlučivali o svim bitnim društvenim pitanjima.
13. Hitno ukidanje finansiranja SPC iz budžeta i uvođenje kontrolisanih i transparentnih donacija od strane građana. U susret donošenju novog zakona o organizovanim religijama je potrebno naglasiti i činjenicu da svaka usluga, proizvod ili donacija u okviru religioznih preduzeća moraju biti uvedeni u legalne tokove, da moraju posedovati jedinstveni cenovnik usluga i robe, i da moraju biti progresivno oprezovani i bez beneficija. Potrebno je ispitati tokove i plansko, odnosno neplansko trošenje svih donacija, naročito iz budžetskih rezervi u toku prethodnih dvadeset godina i procesuirati sve nepravilnosti. SPC, kao predstavnik nečega što je opciona stvar u životu pojedinca ne sme biti obavezno finansirana iz budžeta u koji ulažu i građani koji ne vide nikakvu dobrobit od ove institucije. Sekularna država podrazumeva potpuno uklanjanje klera svih konfesija iz političkog života i političkog odlučivanja. Čvrsto verujemo da bi se tako i vernici našli u boljoj poziciji, s obzirom da bi se na taj način korupcija u crkvenim krugovima svela na minimum.
14. Ukidanje komunalne i celokupne državne policije i organizovanje narodne milicije, koja bi na sebe preuzela sve odgovornosti dosadašnje policije. Policija je instrument prisile u rukama države i samim tim nije narodna i ne radi za narod, već za državu. Bivša komunalna policija može biti samo komunalna služba za održavanje reda na otvorenim tržnicama i drugim javnim površinama, sa veoma ograničenim ovlašćenjima, inače prerasta u paravojnu formaciju.
15. Smanjivanje državnog aparata na optimalnu meru, tj. otpuštanje svih koji su nestručni za svoja radna mesta, ili zaposleni direktno po partijskoj liniji.
16. Ukidanje svih štetnih modela subvencionisanja stranih investitora, kojima se prazni državna kasa i poklanjaju javna dobra u bescenje. Bogaćenje tajkuna i partijskih kardova ovom merom mora biti potpuno ukinuto. Subvencije moraju biti dodeljivane isključivo u interesu naroda i treba da štite novootvorena radna mesta, a ne da služe za isisavanje novca iz budžeta i dalje porobljavanje radnika. U tom smislu, svaka privatizacija koju nije moguće ukinuti se treba preinačiti u program usvajanja i razmene nove, ili visoke tehnologije i tretirati u odnosu na rezultate u domenu usvajanja i primene stečenih znanja i veština.