ČESTITKA POVODOM 27.JULA DANA USTANKA NARODA I NARODNOSTI HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE

 

Dragi drugovi,

Čestitamo vam jedan od najznačajnijih datuma u istoriji naroda i narodnosti  Hrvatske i  Bosne i Hercegovine 27.juli Dan Ustanka. Toga dana su se progresivne snage Hrvatske i BiH predvođene slavnom KPJ digle protiv fašističkog okupatora i domaćih izdajnika. Pored borbe za nacionalno oslobođenje to je ujedno bila i borba za novo i pravednije društvo na osnovama marksističko-lenjinističkog učenja. Ogromne žrtve su pale za slobodu i rušenje kapitalizma tokom četvorogodišnjeg rata i socijalističke revolucije. Te žrtve nikada ne smemo zaboraviti, a njihova borba  mora biti putokaz Socijalističkoj Radničkoj partiji Hrvatske i Savezu Komunista BiH za ponovnu reintegraciju SFRJ i vraćanje samoupravnog socijalističkog društva kao najhumanijeg oblika socijalizma.

NEKA JE VEČNA SLAVA PALIM DRUGOVIMA ZA SLOBODU I SOCIJALIZAM!

Drugarski pozdrav,

Komunisti Srbije