ČESTITAMO DAN ARMIJE

Svim komunistima i svim progresivnim građanima sa teritorije SFRJ čestitamo Dan armije. U SFRJ  Dan armije se obeležavao 22. decembra u znak uspomene na dan kada je Prva proleterska narodnooslobodilačka udarna brigade imala prvu borbu kod sela Gaočića i Mioča. Inače Prva proleterska brigade formirana je u Rudom 21. decembra 1941. godine. Imala je šest bataljona ukupne jačine 1200 boraca. Prvi komandant bio je Koča Popović a politički komesar Filip Kljajić. Želimo da naglasimo da je brigada do kraja rata imala 7500 poginulih u borbama protiv fašističkih okupatora i domaćih izdajnika.. U njenim redovima se borilo preko 22 000 boraca i dala je 83 narodna heroja. Brigada je tokom rata bila u stalnom pokretu. Na svom ratnom putu prešla je 20 000 kilometara u proseku 15 kilometara dnevno što nije zabeleženo u istoriji ratovanja. Hrabrost, drugarstvo, bratstvo i jedinstvo, disciplina i fizčka izdržljivost krasili su svakog borca Prve proleterske.

Nažalost danas ni u jednoj državici sa teritorije SFRJ ne obeležava se ovaj datum. Svugde su na vlasti podanički režimi koji više ili manje afirnišu gubitnike Drugog svetskog rata. Političari, novinari, kafanski istoričari i druge javne ličnosti falsifikuju istoriju u medijima. Školski udžbenici su takođe puni falsifikata. Sve je to uzalud. Narodnooslobodilačka borba ispisana je zlatnim slovima u svetskoj istoriji kojoj se i danas divi ceo svet. Ne postoji ni jedna mrlja na NOB-u i socijalističkoj revoluciji. Komunisti srbije neće nikad zaboraviti heroizam partizanskog pokreta pod vođstvom slavne KPJ.