BOŠKO OBRADOVIĆ U LEGLU TAJKUNA

Veliki poštovalac lika i dela fašiste Dimitrija Ljotića, Boško Obradović u poslednjih nekoliko meseci više puta se sastajao sa srpskim tajkunom Zoranom Drakulićem. Da li je tajkun u ovom baštiniku poraženih izdajničkih elemenata iz Drugog svetskog rata prepoznao budućeg lidera opozicije?
Ko je Boško Obradović, predsednik srpske političke organizacije Dveri? Još jedan u poplavi političara desnog spektra kojih u Srbiji ima na tuce. Lažno se predstavljajući kao borac za prava radnika za cilj ima lično bogaćenje i raspirivanje mržnje među narodima. Po kvalitetu u bivšoj SFRJ, ovakvi političari ne bi mogli biti ni službenici u nekoj opštini u unutrašnjosti.
Nema sumnje da će od tajkuna dobiti finansijsku pomoć kako bi na predstojećim izborima porazio drugog desničarskog demagoga Aleksandra Vučića. U slučaju pobede fašiste Boška Obradovića, zauzvrat, bogatom srpskom tajkunu otvorio bi se još veći prostor za uvećanje kapitala.
Boško Obradović je samo jedan u nizu desničara, naslednika onih koji su aktivno učestvovali u razbijanju Socijalističke Jugoslavije i kontrarevoluciji. U Srbiji kao i u svim državicama bivše SFRJ, restauracija kapitalizma dovela je do pojave nacionalnih odreda buržoazije koji su proglasili svoje pravo na društvenu imovinu,,svojih” republika, formirajući,,svoje” tržište i izazivajući bujanje buržoaskog nacionalizma i krvave međunacionalne sukobe. Sve to pod izgovorom jačanja,,humane demokratije” a radi rušenja socijalizma. Narod nije razumeo pogubnost novog ekonomskog i političkog kursa.
Bez mogućnosti kontrole od strane radničke klase, buržoaske vlasti s blagoslovom antikomunista vode antinarodnu politiku povećanja cena, pljačkaške privatizacije, uvećanja kapitala domaćih i stranih kapitalista, kao i na stalnoj konfrontaciji sa susedima iz regiona te raspirivanju mržnje među narodima čemu je u potpunosti podređena i spoljna politika.