9. SEDNICA KOORDINACIONOG TELA KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA SA PROSTORA SFRJ ODRŽANE U SKOPLJU

IZJAVA ZA MEDIJE SA  9.SEDNICE KOORDINACIONOG TELA

U subotu 10. Juna o.g., u Skopju je održana 9. Sjednica Koordinacije komunističkih i radničkih partija sa jugoslavenskog prostora.

Sjednici su prisustvovali pored domaćina KP Makedonije, predstavnici: Komunista Srbije KS, Socijalističke radničke partije Hrvatske SRP, Saveza komunista Bosne i Hercegovine SK BiH, Kulturno političkog društva Komunist iz Slovenije i u svojstvu gostiju delegacija Komunističke partije Grčke KKE. Učesnici su međusobno izmijenili informacije i iskustva o društveno političkim prilikama u republikama iz kojih su došli. Zatim  su razmotrili situaciju na međunarodnom planu, pri čemu su osudili agresije i nametanje svojih interesa suverenim državama i narodima od strane imperijalističkih centara moći, što za posljedicu ima velika ljudska stradanja,  materijalna razaranja i dovodi do enormnih migracijskih i izbjegličkih valova nezabilježenih u novijoj povijesti.

Zaključeno je da se dovrši započeti posao na formiranju jedinstvenog idejnog i operativnog programa rada i aktivnosti naših partija.

U Skopju 10. VI 2017.

REFERAT PARTIJE KOMUNISTI SRBIJE

Drugarice i drugovi,

Partija Komunisti Srbije svim učesnicima ovog skupa želi puno uspeha u radu. Zahvaljujemo se drugovima iz KP Makedonije na organizaciji i gostoprimstvu koje nećemo zaboraviti.

Komunisti Srbije ostaju privrženi ciljevima  revolucionarnog dijalektičkog materijalizma i naučnog socijalizma, aktivne miroljubive kooegzistencije, politike vojne neutralnosti i protiv bezalternativnog puta u EU i NATO kao i negovanju tekovina antifašizma.

Privatizacija na prvobitne akumulacije kapitala, restitucija imovinskih prava bez ispitivanja porekla imovine, upropašćavanje socijalno-penzionih fondova i društvene svojine revizijom svojinskih odnosa svođenjem stvaralaca nove vrednosti na kategoriju robe, degradiranje funkcija obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture i dr. Uništavanje domaćih banaka, rasprodaja prirodnih resursa i izvlačenje kapitala kao i veličanje stranih ulaganja  i tzv pomoći EU  uz prećutkivanje šteta odnosno vrednosti koje su uništene agresijom ukazuje na licemernost aktuelne politike nacionalističke vlasti i tzv. opozicije, pojačanu nastojanjem da se istorija menja raznim rehabilitacijama  što upućuje i na podređenost sudstva dnevnoj politici. Samoupravljanje  ih gotovo do bolesti opterećuje!!!

Infomativni prostor je u suštini u stranom vlasništvu, gotovo onemogućuje predstavljanje stavova i politike pravih komunista.

Interes udruživanja komunističko-radničkog pokreta Srbije ometaju pojedinačni interesi iako bi  bar u strateškim ciljevima  trebalo zajednički nastupati.

Napori Komunista Srbije da se i bez formalnog ujedinjenja, bar koalicionim pristupom definišu neki od ciljeva u politici teško se ostvaruju.

Zabrinjava  i razjedinjenost u sindikalnom  pokretu, jer nema jedinstvenog sindikata koji je pod uticajem Komunista na čitavom Jugoslovenskom prostoru.

Radi toga Komunisti Srbije smatraju da je na čitavom Jugoslovenskom, Balkanskom prostoru, pa i šire ista ili slična politička i socijalna situacija i zato predlažemo da se osnuje Peta Komunistička Internacionala kao revolucionarno koordinaciono telo koja će objedinjavati komunističke partije u borbi za rušenje kapitalističkog sistema.

Komunisti Srbije.

PREDLOG DEKLARACIJE KOMUNISTA SRBIJE

Dragi drugovi,

Pošto sarađujemo od 2009.godine, smatramo da smo se dobro upoznali. Da ne bismo gubili energiju i vreme na usklađivanje naših programa, čime bismo opteretili partijske ograne dugotrajnim i mukotrpnim poslom, predlažemo da na predstojećoj sednici Koordinacionog odbora u Makedoniji usvojimo Deklaraciju o programskim principima. Smatramo da Deklaracija mora biti kratka, jasna, jezgrovita i razumljiva ne samo našim članovima, već i simpatizerima, a naročito omladini kojoj Komunizam predstavlja nepoznanicu.Takođe će Deklaracija osnažiti naše beskompromisno komunističko opredeljenje. Imamo razumevanje za pojedine partije koje zbog buržoaske birokratije pojedine principe nisu ugradili u svoje programe, ali ih zato u javnosti afirmišu. Šaljemo vam prednacrt deklarcije o programskim principima i očekujemo da će te svojim primedbama, izmenama i dopunama učiniti da ova Deklarcija bude još ubojitija.

DEKLARACIJA O PROGRAMSKIM PRINCIPIMA

Obavezujemo se da ćemo u javnosti afirmisati sledeće programske principe:

  1. REVOLUCIONARNI PRINCIP-Afirmisaćemo čvrstu Lenjinovu liniju iz njegovog dela „Država i revolucija“ : „Smena buržoaske države proleterskom nemoguća je bez nasilne revolucije“;
  2. MARKSISTIČKO-LENJINISTIČKI PRINCIP-Afirmisaćemo Marksizam-Lenjinizam kao naš teorijski osnov koji nije skup okoštalih dogmi, već teorija koja se stalno razvija, unapređuje i humanizuje;
  3. JUGOSLOVENSKI PRINCIP– Afirmisaćemo Jugoslovensku kao slobodarsku ideju boreći se za reintegraciju SFRJ u Avnojevskim granicama;
  4. PRINCIP BRATSTVA I JEDINSTVA– Afirmisaćemo bratstvo i jedinstvo naroda i narodnosti na teritoriji SFRJ boreći se protiv svih oblika šovinizma, nacionionalizma i diskriminacije ljudi po bilo kom osnovu;
  5. PRINCIP SAMOUPRAVNOG SOCIJALIZMA– Afirmisaćemo socijalizam u kome postoji dominacija društvene, državne i svih oblika kolektivne svojine nad sredstvima za proizvodnju. Privatna svojina je moguća ako ne predstavlja osnov za eksploataciju čoveka od strane čoveka. Afirmisaćemo radničko samoupravljanje koje je jedino u SFRJ zaživelo na osnovu veličanstvene Marksove ideje da asocijacija slobodnih i ravnopravnih proizvođača upravlja proizvodnjom;
  6. PRINCIP REVOLUCIONARNIH SINDIKATA-Organizovati nove sindikalne organizacije i preuzimati postojeće od korumpiranog buržoaskog rukovodstva.
  7. PRINCIP JEDINSTVA SVETSKOG KOMUNISTIČKOG POKRETA– Afirmisaćemo inicijativu za formiranje Pete Komunističke Internacionale koja će eliminisati nejedinstvo u svetskom radničkom i komunističkom pokretu;
  8. PRINCIP ČISTOTE PARTIJE– Afirmisaćemo eleminaciju kolebljivaca i kvazi-levičara iz patijskih redova. Takođe je nedopustiva međupartijska saradnja sa partijama desnice i kvazi-levice;
  9. PRINCIP NESVRSTANE SPOLJNE POLITIKE– Afirmisaćemo izvorne principe Pokreta Nesvrstanosti.

Komunisti Srbije.