76 GODINA OD POGIBIJE LOLE

Danas se navršava 76 godina od pogibije Ive Lole Ribara narodnog heroja,člana Vrhovnog štaba NOPOJ i prvog predsednika USAOJ-a.Dana 27.11.1943.godine poginuo je pri napadu nemačkog aviona,u trenutku kada se spremao da sa Glamočkog pola poleti za Kairo na čelu vojne misije VŠ NOV i POJ pri savezničkoj komandi za Srednji istok.
Od 1936.godine počinje i njegova veoma živa aktivnost u međunarodnom omladinskom pokretu.Te godine je izabran u Međunarodni odbor Svetskog omladinskog kongresa u Ženevi na kojem je podneo jedan od glavnih referata.Posle dolaska Josipa Broza Tita na čelo KPJ,neposredno rukovodi SKOJ i radi na stvaranju masovnog omladinskog pokreta u Jugoslaviji.
Na V zemaljskoj konferenciji SKOJ 1939.godine izabran je za sekretara Centralnog komiteta SKOJ.
Zbog revolucionarnog rada uhapšen je decembra 1939.godine i odveden u logor u Bileći gde je ostao do aprila 1940.godine.Posle okupacije Jugoslavije 1941, radi na pripremama za oružanu borbu,učestvuje na Majskom savetovanju CK KPJ 1941,i na sednici Politbiroa CK KPJ 4.VII.1941.,na kojoj je doneta odluka o početku borbe.Radio je pod vrlo teškim uslovima nekoliko meseci kao delegat VŠ i Politbiroa CK KPJ u okupiranom Zagrebu.Na I kongresu Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije krajem 1942 u Bihaću,Lola je izabran za prvog predsednika USAOJ i ostao na tom položaju do kraja života.