60 GODINA POKRETA NESVRSTANIH

Povodom 60 godina od osnivanja Pokreta nesvrstanih i prvog samita održanog u Beogradu 1961. godine, Srbija je domaćin komemorativnog skupa uz prisustvo više od sto delegacija iz celog sveta.
Raspadom SFRJ, Srbija više nije članica Pokreta nesvrstanih već samo posmatrač što je velika sramota i pokazatelj loše diplomatije svih buržoaskih vlasti nastalih posle kontrarevolucije. I ostale državice sa prostora Socijalističke Jugoslavije, nisu više nesvrstane, neke su se svrstale u zločinački NATO PAKT.
Sve ove državice, danas ne predstavljaju nikakav faktor u međunarodnoj politici i sve vode podaničku politiku prema zapadu.
SFRJ kao jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih imala je veliki ugled u svetu a sve države koje danas učestvuju na komemorativnom skupu u Beogradu u dobroj meri Jugoslaviju poistovećuju sa Titom.
Jugoslavija je uspostavljala i snažnu ekonomsku saradnju sa zemljama članicama Pokreta nesvrstanih, gradila u tim zemljama, izvozila, a na školovanje u Jugoslaviju dolazili su studenti iz celog sveta. Zahvaljujući tome, i danas tamo žive ljudi koji znaju srpski jezik. Oko 5000 studenata iz nesvrstanih zemalja diplomiralo je na teritoriji današnje Srbije a još veći broj diljem Jugoslavije.
I pored toga, što među ovim zemljama značajan broj njih nije priznao samoproglašenu nezavisnost Kosova i koje su 1992. godine bile protiv uvođenja sankcija SR Jugoslaviji, buržoaske vlasti su na našu veliku sramotu napustile nesvrstane i ponizno služe SAD i EU.
Komunisti Srbije bi zasigurno podržali ovaj skup nesvrstanih da je Srbija član pokreta. Srbija je samo posmatrač što predstavlja sramotu i za državu i za narod. Srbija je pravni naslednik SFRJ koja je bila osnivač, najuticajniji i najugledniji član Pokreta nesvrstanih. Srbija nije član, iz prostog razloga jer je podanička država i to ne dozvoljavaju SAD i najmoćnije države EU.
Kao lider nesvrstanih SFRJ je, sedamdesetih godina prošlog veka posle SAD i SSSR bila treća najuticajnija država u svetu .
Osim ugleda SFRJ je imala velike ekonomske koristi pošto je 870 naših preduzeća imalo prioritet u sklapanju poslova u zemljama trećeg sveta. Maršal Josip Broz Tito je i danas simbol slobode u nesvrstanim državama. Na osnovu njegovog imena sve vlasti posle kontrarevolucije sklapale su poslove u Aziji, Africi i u drugde.
Zbog svega ovog, jasno je da je vrhunac diplomatije i uvažavanja u svetu, Srbija kao i sve državice nastale na prostoru SFRJ imala upravo u Jugoslaviji.