23. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA

23. Međunarodna konferencija komunističkih i radničkih partija održana je od 19-22 oktobra 2023. godine. Konferencija, koju je organizovala Komunistička partija Turske održana je u Izmiru. Na konferenciji je učestvovao 121 delelegat, 68 partija iz 54 države, među kojima i dva delegata iz partije Komunisti Srbije. Pored naše partije, iz Koordinacionog odbora komunističkih i radničkih partija sa prostora Jugoslavije, učestvovali su i delegati iz Socijalističke radničke partije Hrvatske i Komunističke partije Makedonije.
Na konferenciji su predstavnici partija razmenili dragocena iskustva u vezi sa borbom radničkog i narodnog pokreta, u vremenu kada smo svedoci da se klasni antagonizam sve više produbljuje, kada kapitalizam nema više šta da ponudi čovečanstvu, osim nejednakosti, siromaštva, nezaposlenosti, ratova, sukoba i migracija koje proističu iz protivrečnosti i konkurencije koja sve više raste između imperijalista, svedočimo da se sa rastućom konkurencijom, povećava i mogućnost od svetskog rata.
Osuđena je uloga NATO pakta u događajima koji se dešavaju širom sveta i širenje ove alijanse.
Na konferenciji je istaknut značaj događaja koji se dešavaju u Palestini. Na konferenciji je zatražen hitan prekid agresije i blokade Izraela protiv pojasa Gaze i Zapadne obale. Izražena je puna solidarnost sa palestinskim narodom koji se nalazi na udaru brutalne agresije na pojas Gaze, nehumane blokade i varvarskog genocida od strane Izraela. Osuđena je podrška koju su Izraelu pružile SAD, Velika Britanija, NATO i Evropska unija. Zahtevan je prestanak izraelske okupacije, formiranje palestinske države i njeno priznanje, prekid izgradnje novih naselja i razgradnju postojećih, oslobođenja političkih zatvorenika iz izraelskih zatvora i repatrijaciju Palestinaca koji su napustili svoja ognjišta. Izražena je međunarodna solidarnost sa narodom Palestine i naglašen značaj jačanja borbe u svim zemljama za oslobođenje Palestine od okupacije Izraela.
Rat u Ukrajini je više puta bio tema govora predstavnika partija. I pored toga što su postojala različita gledišta o uzroku i prirodi ovog rata, sve strane su istakle neophodnost jačanja borbe protiv NATO-a.
U svetlu ovih dešavanja istaknuta je odgovornost komunističkih i radničkih partija u organizovanju borbe radničke klase i vođenju borbe za pobedu socijalizma. Naglašeno je jačanje internacionalne solidarnosti između komunističkih partija, jačanje sindikalnih organizacija, jačanje pokreta radnika i seljaka,
Istaknuta je činjenica da su mediji pod kontrolom krupnog kapitala i da onemoćavaju da prave informacije stignu u javnost i razobliče pravi karakter kapitalizma i imperijalizma. Potrebno je zaoštravanje ideološke i političke borbe protiv buržoaskih medija i imperijalističkih laži.
Delegati koji su učestvovali na konferenciji prisustvovati su mitingu Turske komunističke partije u Izmiru gde je pred 10.000 članova TKP, pozdravljena borba turskih komunista protiv kapitalizma i imperijalizma.
Komunističke i radničke partije usvojile su okvir akcionog plana po kome će razvijati saradnju do sledećeg sastanka koji će se održati 2024. godine.
Naša delegacija imala je bilateralni sastanak sa predstavnicima rukovodstva Komunističke partije Turske. Pored ovog vrlo važnog razgovora, razmenili smo iskustva i sa predstavnicima Komunističke partije Irske, Komunističke partije Katalonije, Komunističke partije Venecuele, Komunističke partije Belgije, Nemačke komunističke partije, Radničke partije Irske, Tudeh partije Irana, Ruskom komunističkom radničkom partijom, Komunističkom partijom Švajcarske, Komunističkom partijom Ukrajine i partijama sa prostora bivše Jugoslavije.
ŽIVEO MEĐUNARODNI KOMUNISTIČKI I RADNIČKI POKRET!
ŽIVEO PROLETERSKI INTERNACIONALIZAM!