152 GODINE OD ROĐENJA VELIKOG LENJINA

22. aprila 1870. godine rođen je Vladimir Iljič Uljanov Lenjin, prvi vođa Sovjetskog Saveza i otac Oktobarske revolucije. Pored Marksa i Engelsa, Lenjin se smatra jednim od klasika marksizma. Vladimir Iljič je najznačajnija ličnost u istoriji jer se nalazio na čelu socijalističke revolucije koja je ukinula eksploataciju čoveka od strane čoveka.
Bio je jedan od retkih koji se bavio temom obnove kapitalizma te je još početkom 1918. godine upozoravao o opasnosti obnove kapitalističkih odnosa. Ovu opasnost u potpunosti je formulisao u polemici sa Kauckim krajem 1918. godine.
” Prelazak iz kapitalizma u komunizam je čitava istorijska epoha. Sve dok se ne završi, eksploatatori neminovno imaju nadu u obnovu, a ta nada se pretvara u pokušaje obnove. I posle prvog ozbiljnog poraza, svrgnuti eksploatatori, koji nisu očekivali njihovo zbacivanje, nisu verovali u njega, nisu dozvolili da pomisao na to, sa desetrostrukom energijom, sa besnom strašću, sa mržnjom uvećanom stostruko jurnu u boj za povratak oduzetog “raja”…”
Lenjinovo upozorenja o potrebi da se maloburžoaski deo društva drži pod strogom i budnom kontrolom sigurno su bila zaboravljena.
Lenjin je ceo život posvetio revoluciji, Lenjin živi tamo gde su revolucije.