102. GODIŠNJICA VELIKE OKTOBARSKE SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE

Pre 102. godine 6. novembra Vladimir Iljič Lenjin sa svojim drugovima boljševicima i drugim progresivnim snagama krenuo je u revoluciju u Petrogradu protiv Privremene vlade Aleksandra Kerenskog, zauzimajući u toku dana mnogobrojne vladine institucije. Pucanj sa krstarice Aurora u 21:45 označio je početak konačnog juriša na Zimski dvorac, koga su branili Kozaci, Ženski bataljon i kadeti vojne akademije. Dvorac je zautet oko 2 časa posle ponoći 7. novenbra i to je zvamični datum Oktobarske revolucije. U toku revolucije niko nije poginuo i to je dokaz da se oružana revolucija može sprovesti bez prolivanja krvi. Velika Oktobarska Socijalistička Revolucija je najznačajniji  događaj u istoriji civilizacije pošto je posle nekoliko hiljada godina ukinuta klasa eksploatatora i formirano pravedno društvo jednakoh ljudi. Zato je vođa revolucije Lenjin najveća istorijska ličnost.

Komunisti Srbije su na Svečanoj sednici obeležil 102. godišnjicu Velike Oktobarske Socijalističke Revolucije.