101 GODINA OD OSNIVANJA SKOJ-a

10. oktobra 1919. godine u Zagrebu je održana konferencija, na kojoj je osnovan Savez komunističke omladine Jugoslavije ( SKOJ ). Konferencija je odlučila da SKOJ bude potpuno samostalan i nezavisan, ali da ide uporedo sa Socijalističkom radničkom partijom Jugoslavije ( komunista ).
Kao revolucionarna politička organizacija komunističke omladine- u vreme snažnog poleta revolucionarnog radničkog pokreta 1919. godine razvio je značajnu aktivnost među omladinom, naročito radničkom, i ostvario znatan uticaj u njoj. To se manifestovalo u mnogim štrajkovima, demonstracijama i drugim oblicima revolucionarne borbe.
Zaplašena velikim uspehom Komunističke partije na skupštinskim i opštinskim izborima, i jačanjem revolucionarnog pokreta u zemlji, buržoazija je zavela najbrutalniji teror i bezakonje. Takozvanom Obznanom zabranjen je rad organizacijama Komunističke partije, SKOJ-a i klasnih sindikata te oni prelaze u ilegalu.
I pored Obznane SKOJ početkom 1929. godine ima već oko 3000 članova.
Uvođenjem šestojanuarske diktature 1929.godine buržoazija prelazi na fizičko uništavanje KPJ i SKOJ-a. Veliki broj članova proganjan je i hapšen, a među mnogim rukovodiocima i aktivistima palo je i sedam sekretara SKOJ-a: Pajo Marganović, Mijo Oreški, Janko Mišić, Josip Debeljak, Josip Kolumbo, Pero Popović i Zlatko Šnajder. Njihovo herojsko držanje pred klasnim neprijateljem postaje svetli primer na kojem su se vaspitavale generacije komunista i omladinaca.
Od samog početka narodnooslobodilačke borbe SKOJ nastoji da što doslednije i uspešnije ostvari zadatak jedinstvenog omladinskog pokreta te 75 % boraca NOVJ čini omladina. Tokom NOR-a SKOJ se neprekidno omasovljavao i razvijao. U njegove redove primani su najhrabriji i najaktivniji omladinci iz jedinica i sa terena a hiljade skojevaca postali su članovi KPJ.
Predvođen KPJ, SKOJ je u NOR-u i revoluciji časno izvršio svoj dug prema domovini. U borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika palo je preko 100.000 članova SKOJ-a. Među njima su Ivo Lola Ribar sekretar CK SKOJ-a i član Vrhovnog štaba NOVJ i četiri člana CK SKOJ: Joža Vlahović, Đoko Stanisavljević, Đorđe Zličić i Budo Tomović.
Veliki broj skojevaca proglašen je narodnim herojima, SKOJ i USAOJ su bili nosioci bratstva i jedinstva među mladim generacijama Jugoslavije.
Komunisti Srbije nikad neće zaboraviti njihove žrtve u predratnom periodu i NOR-u te njihov doprinos u posleratnoj izgradnji zemlje.