100 GODINA HUSINSKE BUNE

Pre tačno 100 godina dogodila se Husinska buna, oružani otpor rudara rudnika Kreke protiv nasilja organa državne vlasti. Generalni štrajk rudara trajao je od 21 do 28 decembra 1920 godine a nazvan je po rudarskom selu Husino kod Tuzle.
Štrajk je izbio zbog vladinog kršenja sporazuma o visini nadnica, koji je ona sama potpisala. U njemu je učestvovalo 7000 radnika, a vodila ga je Komunistička partija Jugoslavije, na čelu sa Mitrom Trifunovićem Učom. Više od 300 rudara iz svih krajeva Jugoslavije, zajedno sa štrajkačkim odborom, povuklo se u selo Husino gde je pružilo žestok otpor vojsci, žandarmeriji i ,,Narodnoj gardi”, koje su pokušale da domaće rudare primoraju na posao a strane proteraju. Poginulo je sedam, a ranjeno više desetina rudara. Uhapšeno je oko 400 lica.
Eksploatacija u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca bila je podjednako surova kao i danas a odjek koji je buna imala u Evropi toliki da je smrtna kazna mladom rudaru Juri Keroševiću koji je optužen za ubistvo žandara preinačena u dvadeset godina tamnovanja.
U evropskom kalendaru samooslobađanja čoveka od prinudnog otuđenog rada, ovi dani od 21 do 28 decembra posvećeni su stotoj godišnjici velike Husinske bune.
I pored toga mnogi intelektualci, danas u Srbiji, govore pozitivno o represivnoj kraljevini Karađorđevića, a pre svega prednjače članovi krunskog saveta Aleksandra Karađorđevića, Matija Bećković i Dušan Kovačević, istovremeno koristeći svaku priliku da pljuju po socijalističkoj, radničkoj Jugoslaviji.
Jure Kerošević, mladi čovek, siromašni rudar, husinski rudar, u borbi za svoja pogažena radnička prava, osuđen na smrt, pod vešalima je isekavši se, postavio temelj za borbu radnika.
Danas u Srbiji, radnik dozvoljava da ga tlače, umesto da se bori za svoja prava.