ЈУГОФУТУРИСТИ И ЈУГОНОСТАЛГИЧАРИ

Комунисти Србије су југофутуристи јер не признају разбијање Југославије и боре се за њену реинтеграцију, док значајан број југоносталгичара само оплакује ту некада једну од најлепших и најпросперитетнијих држава света, па чак и одустају од југословенске идеје.
Југофутуризам је релативно нов термин који Комунисти Србије користе и афирмишу као одговор на злоупотребу, банализацију и комерцијализацију југоносталгије, као и потпуно погрешног тумачења велике југословенске идеје. У интересу буржоазије је да се југословенска идеја сведе на југоносталгију, то јест на жал и кукање за Југославијом. У интересу буржоазије раде чак и неке организације чија се активност своди на очување традиција у вези са НОБ и Југославијом, али оне не воде борбу, па чак и да не спомињу реинтеграцију СФРЈ. Дакле, поданици светских империјалиста југословенство данас схватају као сарадњу нових држава на економском, културном и спортском плану, јер југословенске народе везује иста или слична култура, историја, језик и економија. Најреакционарнији је став који пласирају слуге светских моћника да ће југословенски народи поново бити заједно када све нове државе уђу у Европску унију. Међутим, сурова је реалност да уласком у ЕУ сви наши народи постају робовска радна снага евро-атлантских неофашиста.
Комунисти Србије упозоравају и подсећају јавност да југословенска идеја није само етничка, ни економска, ни културолошка, већ је, пре свега, слободарска идеја. Вековни сан најпрогресивнијх људи са наших простора је био да сви југословенски народи живе у једној држави, јер само тако имају шансу да буду слободни и равноправни. Кроз целу своју историју наши народи су били поробљени, потлачени, окупирани, а када су имали своје државе биле су вазалске и поданичке према великим силама свог времена, што је случај и у данашње време. Дакле, Југославија је предуслов за слободу и равноправност њених народа и народности. То је било остварено тек победом у НОБ-у и социјалистичкој револуцији под руководством славне Комунистичке партије Југославије са другом Титом на челу. Резултат победе социјалистичке револуције био је стварање једне од најлепшхих и најпросперитетнијих држава света – СФРЈ, у којој су сви њени народи и народности први пут у својој историји живели слободно, достојанствено и равноправно.
Комунисти Србије не признају разбијање СФРЈ, без обзира на сурову стварност у којој данаш живимо, као што ни КПЈ није признала разбијање Југославије 1941. године, иако је то тада такође била реалност. Милионске жртве су пале за Југославију у Првом и Другом светском рату, а међу њима су и 305.000 партизана погинулих у НОБ-у и социјалистичкој револуцији, и зато Комунисти Србије никада неће одустати од југословенске идеје.
Најзначајнија активност Комуниста Србије у вези са чврстом југословенском оријентацијом је формирање координационог тела комунистичких и радничких партија са простора СФРЈ које су по својим програмима и активностима југофутуристичке. Ту нема места за југоносталгичаре и квазилевичаре, па је створено солидно јединство комуниста са простора СФРЈ. Комунисти Србије се и даље боре да слично јединство остваре и комунистичке партије у Србији и тако постану локомотива југофутуризма.
ДРАГАН ГАЋЕША