УЈЕДИЊЕЊЕ КОМУНИСТА

Удружење Савез Комуниста Србије и партија Комунисти Србије су одлучили да се уједине у јединствену политичку организацију под именом партија Комунисти Србије. Овај чин сматрамо веома значајним за јачање комунстичке идеје на територији Републике Србије и уверени смо да је то само први корак на путу ка потпуном обједињавању свих комунистичких партија и организација у земљи и заједничкој политичкој борби за стварање бољег и праведнијег друштва у чијем центру интересовања би био човек и његове потребе, а не профит заснован на експлоатацији радника, што је сада случај.

Уједињење Савеза Комуниста Србије и партије Комунисти Србије су подржали YU Centar Tito, Друштво за истину о НОБ и Југославији, Авнојевски форум, Секција бораца Прве пролетерске НОУ бригаде и Секција бораца и потомака шесте личке пролетерске дивизије “Никола Тесла”.

Још једном желимо да укажемо на нашу спремност за пуну сарадњу са свим комунистима у земљи и позивамо на акционо јединство у борби против капитализма.

 

Живело јединство комуниста у Републици Србији!

Заједно до победе!