Улога младих комуниста Србије у савременим друштвеним (не)приликама

За последњих 20 година дивљи либерални капитализам је направио  праву пустош у Србији, због чега највеће негативне последице трпе младе генерације. Нажалост, данас су у Србији доминантне снаге грађанско-либерална, националистичка и клерикална десница, као и псеудолевица, чије је заједничко име антикомунизам. Последице таквог стања су: економско пропадање, пљачкашка приватизација, незапосленост, социјална беда, криминал, дрога, насиље и квазидемократија (анархија), што Србију чини све више хаотичним и конфликтним друштвом, у коме младима није лако да пронађу прави пут.
Млади људи су, по правилу, носиоци прогресивних идеја, али често и  девијантних понашања и разних облика друштвене деструкције и патологије, а погодни су и за индоктринацију и политичку манипулацију. О томе имамо безброј доказа у даљој и ближој прошлости, а нарочито у нашој ружној садашњости.
Многе политичке партије, применом разних облика индоктринације, лажних обећања и уцена, често успевају придобити подршку значајног броја младих људи. За разлику од оваквих политичких партија, Комунисти Србије желе у својим редовима младе комунисте као храбре, самосталне и слободоумне људе, који ће својим моралним угледом и критичким односом према стању у друштву заслужити епитет бораца за истински друштвени прогрес. Заправо, без масовнијег приступања младих у редове комуниста није могуће водити плодотворну класну борбу против невоља са којима смо данас као друштво суочени, односно, борити се за праведну и просперитетну државу са соцјалним ликом, у којој ће владати култ рада и стваралаштва, а не социјална беда, криминал, неправда и општи морални суноврат.
Зато,  млади комунисти Србије треба да се укључују у политичку борбу на страни социјално угрожених, обесправљених и понижених у свакој радној и друштвеној средини. Да мобилишу и укључују у акцију што више младих људи, у циљу стварања што бољих законских и материјалних услова за стручно образовање и запошљавање, да се залажу да школовање опет буде бесплатно и једнако доступно свима. У том циљу комунисти се морају укључивати у акције оних прогресивних друштвених организација на факултетима и средњим школама које воде борбу против садашњег стања у области образовања, у коме школовање све више и све брже постаје привилегија деце богатих родитеља, чиме се снажно подстиче процес раслојавања на мали број образованих и богатих и велики број нешколованих и сиромашних, којима је намењена улога грађана нижег реда.
У условима сатанизације комуниста и њихове тоталне медијске блокаде, млади су изложени снажној антикомунистичкој пропаганди и индоктринацији, која се систематски спроводи у средњим школама, на универзитетима и путем средстава јавног информисања. Кривотвори се историја Другог светског рата, сарадници окупатора се проглашавају за антифашисте, а улога НОБ, коју су организовали и предводили комунисти се маргинализује. Већ су поништена готово сва позитивна достигнућа и обележја периода социјализма, комунизам се проглашава за тоталитарну идеологију и покушава изједначити са фашизмом. У тако неповољним околностима комунсти су суочени са вликим тешкоћама при покушају да привуку у своје редове младе људе, где је њихово природно место као бораца за истински друштвени прогрес.
Зато је данас за комунисте једно од најважнијих питања: Како заинтересовати младе људе за комунистичке идеје и укључити их у класну борбу?
У циљу омасовљења наше партије, пре свега младим људима, у наредном периоду треба да делујемо организованије и делотворније. Сваки млади човек који искрено приступи комунистима вреди сувога злата. Млади комунисти нису оптерећени старим методама рада, они најбоље осећају стремљења младих, њихове слабе тачке због којих постају плен партија  деснице или псеудолевице, сепаратистичких, националистичких и клерикалних снага. Зато треба сами  млади комунисти да проналазе најбоље облике деловања за придобијање младих људи у наше редове. Сваки млади комуниста Србије, треба својим политичким деловањем да доприноси омасовљењу наше партије, порасту њеног угледа и повећању њене акционе способности. При томе треба имати на уму да су класна борба и борба за омасовљење Комуниста Србије два дела јединственог процеса.  Својом доследношћу и упорношћу у класној борби, комунисти треба да спрече настојање антикомуниста да, демагогијом о наводним људским правима и причама како више нема поделе на левицу и десницу, замуте линију јасног разграничења између истинске комунистичко-радничке левице и свих других идеологија које су, мање или више, на антикомунистичким позицијама. Један од најважнијих предуслова за успешно организовање младих комуниста Србије, за њихов успех у класној борби и омасовљење наших редова, нарочито младим људима, јесте КОМУНИСТИЧКО ВАСПИТАЊЕ МЛАДИХ, које треба да се заснива на:
1. Марксистичко-Лењинистичким основама;
2. На револуционарном искуству СКОЈ-а из предратне револуционарне борбе, улоге СКОЈ-а и млдих у НОБ и социјалистичкој револуцији, у  периоду четрдесетпетогодишње социјалистичке изградње, као и искуствима прогресивних организација и покрета младих у свету;
3. Повезивањем стечених знања из тачака 1 и 2 са стањем у нашој земљи треба утврђивати задатке за конкретне акције младих комуниста Србије.
4. У складу са одредбама Статута, одмах приступити организовању Актива младих комуниста, у свим градским и општинским организацијама, као и на нивоу партије као целине.
Београд, 30.октобра.2010 године.

Председник ГИО Комуниста Србије

Светозар Маркановић
Информативна служба ГИО КС