Ставови УГ КРС, поводом иницијативе Лиге антифашиста Југоисточне, да се одржи Четврто заседање АВНОЈ-а

УДРУЖЕЊЕ КОМУНИСТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поводом ИНИЦИЈАТИВЕ Лиге антифашиста Југоисточне Европе, да се одржи Четврто заседање АВНОЈ-а, ЦК је на седници одржаној 25. Септембра. 2010 године, након расправе, истакао следеће политичке оцене, примедбе и предлоге:
1. Социјалистичка федеративна република Југославија је разбијена на таласима европског антикомунизма и деловањем унутрашњих непријатеља у лику сепаратиста, екстремних националиста и свих осталих противника југословенства и социјализма, снажно подржаних од спољњих непријатеља, што је довело до стварања понижених патуљастих државица на чијем челу су марионетске владе које служе интересима страних сила;
2. Комунисти Србије никада неће признати резултате разбијања СФРЈ и залажу се за њену добровољну реинтеграцију у АВНОЈ-евским границама;
3. Пажљивим читањем предложене ИНИЦИЈАТИВЕ уочава се да она  садржи и низ неприхватљивих политичких ставова, који су потпуно супротни изворним начелима Првог, Другог и Трећег заседања АВНОЈ-а, као и идејним и програмским определењима Комуниста Србије, због чега су неопходне значајније измене и допуне текста понуђене Иницијативе;
4. КС подржавају јачање сарадње новостворених држава, а нарочито свестрану сарадњу друштвених снага опредељених за реинтеграцију Југославије;
5. Сазивачи и учесници Четвртог заседања АВНОЈ-а треба да буду представници свих народа и народности са југословенских простора, они који не признају резултате разбијања СФРЈ и који се залажу за њену добровољну реинтеграцију у АВНОЈ-евским границама, а не они „ којима је стало до опстанка њихових данашњих држава“, које су настале као резултат разбијања СФРЈ;
6. За квалитетну припрему Четвртог заседања АВНОЈ-а, треба формирати Иницијативни одбор, састављен од југословенски опредељених припадника свих народа и народности, чији задатак би био да, полазећи од изворних начела Првог, Другог и Трећег заседања АВНОЈ-а, позитивних искустава из периода четрдесетпетогодишње социјалистичке изградње, као и од реалне оцене садашњег стања и односа у свету,Европи и нарочито на југословенским просторима, предложе НАЦРТ ПОЛИТИЧКЕ ПЛАТФОРМЕ, која би послужила као основа за расправу на Четвртом заседању АВНОЈ-а, на коме би се утврдили стратегија и тактика политичке борбе за обнову југословенске социјалистичке државе, као заједнице равноправних народа и народности.

Београд, 25.Септембра.2010. год.                                                                                                                                                                                                                                                                  Председник УГ КРС

                                                                         Светозар Маркановић