СТАВОВИ КПЈ ПРЕ СТО ГОДИНА И СТАВОВИ КОМУНИСТА СРБИЈЕ ДАНАС СУ ИДЕНТИЧНИ

Пре скоро тачно једног века, 1921. године Комунистичка партија Југославије је цео свој идејни циљ исказала у овој Декларацији о смислу и циљу свога деловања.

Живећи у данашњици обликованој лоповском транзицијом тржишта и људских права, овај текст, часно и поштено исказан, има за циљ да социјалну правду понуди најширем слоју становништва.

ПРЕДЛОГ КОМУНИСТА У РАСПРАВИ О УСТАВУ ИЗ 1921. ГОДИНЕ

На 31. седници Уставотворне скупштине која је одржана 22.04.1921. године, комуниста-посланик Триша Кацлеровић, прочитао је само једну серију захтева комуниста. Комунисти нису поднели самосталан предлог устава.

Ти захтеви обухватају:

 1. Поништавање свих концесија,
 2.  Национализацију шума, руда и саобраћаја,
 3.  Радничку контролу у свим предузећима,
 4.  Предају секвестрираних предузећа радничко-сељачким већима,
 5.  Експропријацију свих феудалних поседа без икакве накнаде,
 6.  Експропријацију црквене имовине,
 7.  Опште и обавезно осигурање радника и њихових породица,
 8.  Државну заштиту рада- осмочасовни радни дан, скраћено радно време за време беспослице, обезбеђени рад и накнада за живот за време беспослице, неограничено право слободног удруживања и обавезно подизање радничких станова,
 9.  Пуно осигурање незапослених,
 10.  Право на штрајк,
 11.  Самоуправа осигураника у социјалном осигурању,
 12.  Право коморе на иницијативу за референдум у питању доношења социјално-економских закона,
 13.  Пуну привредну инспекцију,
 14.  Установљавање обавезних берзи рада,
 15.  Обавезно и бесплатно радничко школовање,
 16.  Увођење прогресивних пореза са ослобођењем егзистентне- минимума од пореза,
 17.  Укидање монопола, такси и трошарина, сем на луксуз,
 18.  Укидање монопола на спољну трговину,
 19.  Максимирање цена у случају скупоће.

 

Мирослав Никићевић