Писмо Комунистичке партије Ирске, Партији Комунисти Србије

KP IrskeДраги Другови,
У прилогу се налази коначни текст заједничког саопштења, објављеног данас (22. децембар), од стране Комунистичке партије Велике Британије и Ирске Комунистичке партије

Одбацујемо мере штедње антидемократске ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Комунистичка партија Ирске и Комунистичка партија Велике Британије осуђују одлуку самита ЕУ од 17. децембра и настојање да измени Уставни уговор Европске уније без одржавања националних референдума. То представља флагрантно непоштовање било ког облика демократије и потврђује оно што су они, који су против Лисабонског споразума, рекли да ће се десити. То је даља ерозија демократије.
Амандман, који захтева ‘строге услове” за било који облик спасавања, ће још више ојачати монопол и анти-демократски карактер ЕУ. Он даје моћ Европској комисији да преузме директну контролу над економском и социјалном политиком држава чланица и да користи ту моћ да смањује плате и пензије, и преузме контролу над пореском политиком и приватизацијом великих јавних средстава.
У случају Ирске, строги временски оквири који су наметнути, уводе Ирцима веома специфичан неолиберални економски модел, као и доминацију политике, које намећу патње мање имућним у ирском друштву. Наметнути услови су циљне мете дефицита на нивоу, а као што се види дат је јак нагласак на роковима за политичке и законске промене. Они су принуда, и не постоји практично никаква политичка флексибилност како би се омогућило да се промени садржај споразума наметнут Ирцима од стране ЕУ и ММФ. Огромне, произвољне обавезе, дате су зајмодавцима и дивљачки стављене на људе. Капитал има права, а радне снага има обавезе.
Предложени амандман ће сада уградити у уговорно право и праксу присиљавања радних људи да плате дефицит настао због изузетно богатих и финансиског капитала, погоршавајући истовремено основне проблеме неједнакости и сиромаштва. Широм ЕУ да ће ојачати позицију гиганских монопола, да им омогући да купе приватизовану имовину и мања предузећа и повећати још више проблеме неравномерног развоја. То ће појачати дефлаторне процесе и продубити рецесију у ЕУ.
Ми позивамо на најширу могућу кампању и захтевамо да буде одржан референдум, за одбацивање ових Уговорних промена. Акције децембарског  ЕУ самита 2010, наглашавају антидемократски карактер ЕУ и потребу радних људи да размотре алтернативне облике међународне економске сарадње, који ће моћи да заштите наша демократска права и отворе пут до народног суверенитета.
Јуџин МЦ Цартан, Комунистичка партије Ирске;

Роб Грифит, Комунистичка партија В. Британије